Nowa kadra naukowa

Uroczysta promocja doktorów na UMCS

Na KUL i UMCS odbyły się w ubiegłym tygodniu uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.


W środę, 26 czerwca br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 65 osób oficjalnie zakończyło kolejny etap rozwoju naukowego. Było to zwieńczenie kilkuletniej pracy naukowej i jej oficjalne podsumowanie. Dyplomy doktora habilitowanego odebrało 11 naukowców: Anna Kosińska i Jerzy Parchomiuk (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji), ks. Dariusz Dąbek, Maria Gondek oraz ks. Marek Słomka (Wydział Filozofii), Joanna Ławnikowska-Koper, Angelika Modlińska-Piekarz oraz Joanna Szady (Wydział Nauk Humanistycznych), Jagoda Jezior, Katarzyna Ślebarska oraz Magdalena Zdun (Wydział Nauk Społecznych).

Natomiast dyplomy doktorskie, poświadczające zdobycie pierwszego stopnia naukowego, otrzymało 54 młodych naukowców: 14 z Wydziału Nauk Społecznych, po 13 z Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydziału Teologii, 8 z Wydziału Nauk Humanistycznych i 6 z Wydziału Filozofii.

– Promocja doktorska, odbywająca się zawsze w podniosłej oprawie, uświadamia młodym naukowcom w sposób szczególny, że uczestniczą właśnie w tworzeniu najwyższych wartości intelektualnych; uświadamia, że obrali fascynującą drogę zawodową, która będzie przede wszystkim nieustannym rozwojem osobistym, a także pomnażaniem dorobku uprawianych przez nich dziedzin nauki – podkreślił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Następnego dnia, 27 czerwca br., podobna uroczystość odbyła się na UMCS. Tego dnia 49 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym uniwersytet osiągnął liczbę 1233 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej siedemdziesięciopięcioletniej historii. – W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki – to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni – mówi Beata Wielowińska-Pawlak z biura prasowego UMCS.

Innym świadectwem rozwoju naukowego w UMCS są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 65 doktorów. Tym samym ich grono zwiększyło się do 4393 osób.

MG

News will be here