Nowa rektor PANS w Chełmie

Rektor dr Beata Fałda z ustępującym rektorem prof. PANS dr hab. inż. Arkadiuszem Tofilem (z prawej) i prorektorem prof. dr hab. Józefem Zającem

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wybrano nowego rektora. Następcą prof. PANS dra hab. inż. Arkadiusza Tofila od września będzie dr Beata Fałda. Elektorzy jednogłośnie powierzyli jej misję prowadzenia uczelni przez najbliższe 4 lata.

Zgodnie z przepisami kadencja rektora publicznej uczelni trwa cztery lata, a ta sama osoba może nim być nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Prof. Arkadiusz Tofil rektorem chełmskiej uczelni jest od 2016 r. i jego druga kadencja na tym stanowisku dobiega końca. W związku z tym 25 kwietnia br. przeprowadzono w PANS wybory i misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata elektorzy jednogłośnie powierzyli Beacie Fałdzie, dotychczasowej prorektor ds. studenckich. Nowa kadencja Jej Magnificencji rozpocznie się 1 września br.

Rektor-elekt Beata Fałda zajmuje stanowiska kierownicze w szkolnictwie wyższym od ponad 20 lat, w tym od 2003 r. jako prorektor. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jest absolwentką Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią. Pasjonuje się też programowaniem. Dr B. Fałda jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii, zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu lotniczego oraz problematyki organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w tym pięciu monografii i trzech podręczników. Współorganizowała i współorganizowała kilkadziesiąt konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym o tematyce związanej z zastosowaniami matematyki i informatyki oraz samorządu terytorialnego w tym „Conference on Analytic Functions and Related Topics”, skupiającej wybitnych matematyków z całego świata. Jest także redaktorem wydawniczym „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych, członkiem rady naukowej wydawnictwa „Language-Culture-Politics. International Journal” oraz stowarzyszenia Chełmskie Towarzystwo Naukowe. Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. (opr. mo)

 

News will be here