Nowe dywaniki asfaltowe

Na chwilę przed nastaniem zimowej aury do użytku mieszkańców oddano około 5 km przebudowanych dróg w gminie Żmudź. Kosztowały 7,2 mln zł, z czego 6,8 mln zł to dotacja.

Odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dokonano 14 listopada, czyli tuż przed „pierwszym śniegiem”. Wyremontowano dwa odcinki dróg w Leszczanach (ul. Chełmskiej o długości 2210,25 m i ul. Zacisze – 972 m), a także 411,45 metrowy odcinek ul. Łącznej w Klesztowie. Oprócz tego przebudowano odcinek drogi relacji Pobołowice-Pobołowice Kolonia (416,84 m) oraz w miejscowościach Wołkowiany i Klesztów (1 000 m). Zakres robót obejmował m.in. poszerzenia dróg, wyrównania istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji, nowe pobocza i oznakowania. Koszt przedsięwzięcia to 7 239 321,57 zł, z czego 6 877 355, 49 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. (opr. mo)

News will be here