Nowe obwody wykrojone

Prawdopodobnie na sesji w najbliższy czwartek lubelscy radni zatwierdzą przygotowany przez Ratusz nowy podział obwodów szkół podstawowych. Szykuje się nieco zmian, które zyskały już akceptację Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Przymiarki do nowej rejonizacji szkół trwały od wielu miesięcy, ale z ich przedstawieniem urzędnicy wstrzymywali się m.in. z powodu zamiaru likwidacji SP nr 19 i poszukiwania filii dla SP nr 58. W ubiegłym tygodniu te dwie kwestie się wyjaśniły.

Nie będzie filii SP nr 58, dzieci trafią na ul. Roztocze

Urząd Miasta Lublin zakończył negocjację z jedynym oferentem, który zaproponował miastu wynajmem budynku na potrzeby dodatkowej siedziby dla najmłodszej w mieście Szkoły Podstawowej nr 58 z ul. Berylowej. Prowadzone rozmowy od początku budziły spore kontrowersje, bowiem zaoferowany gminie budynek znajdował się poza obwodem SP nr 58, a do tego dopiero był w budowie. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia i tym samym konieczne będzie zredukowanie obwodu placówki z ul. Berylowej. Dzieci, nie trafią jednak, jak pierwotnie planowano do SP nr 46 przy ul. Biedronki, ale do SP nr 50 przy ul. Roztocze.

– Aby zapewnić wszystkim uczniom z tego terenu możliwie wygodny dostęp do szkoły, miasto przygotowało nowy podział obwodów szkolnych. W najbliższym roku dzieci z Węglina będą realizowały obowiązek szkolny w obwodach szkół nr 50 przy ul. Roztocze i 58 przy ul. Berylowej. W szkole nr 50 powstanie osiem pierwszych klas (cztery dodatkowe), zaś w szkole nr 58 pięć pierwszych klas – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty.

Do szkoły nr 50 miałyby uczęszczać dzieci z zachodniej części Węglina tj. zamieszkałe przy ulicach: Bełżyckiej, Cyrkoniowej – strona nieparzysta, Czaplej, Folwarcznej, Gawronia, Gęsiej, Gołębiej, Granatowej – od Gęsiej do Koralowej, Jaspisowej – numery 1, 3, 5 i 7, Jemiołuszki, Kaczej, Koguciej, Koralowej – strona parzysta do numeru 6 i cała strona nieparzysta, Kryształowej – strona parzysta bez numerów 24-30, Kwarcowej – strona nieparzysta od numeru 3 do 29 oraz numery 8, 10, 12, 32c, Lisiej, Łanowej, Ornej, Pasterskiej, Perliczej, Rysiej, Sielskiej, Sołeckiej, Sójki, Strusiej, Szpaczej, Uprawnej, Węglinek numery parzyste do 38 oraz nieparzyste do 35, a także Wróblej. W dotarciu na miejsce pomoże im specjalny autobus szkolny zagwarantowany przez miasto, który będzie kursował pomiędzy szkołą a osiedlem.

Władze Lublina podkreślają, że szkoła przy ul. Roztocze jest nowoczesnym obiektem wyposażonym w halę sportową i basen, a dane demograficzne wskazują na to, że liczba uczniów w dotychczasowym obwodzie tej szkoły będzie ulegała w kolejnych latach znacznemu zmniejszeniu.

Mimo tych szacunków obecne rozwiązanie jest opcją tymczasową, a przed kolejnym rokiem szkolnym urzędnicy zamierzają ponownie poszukać dodatkowej siedziby dla Szkoły Podstawowej nr 58. Docelowym rozwiązaniem będzie zaś jej rozbudowa lub postawienie od podstaw nowego obiektu w rejonie ul. Jemiołuszki. Na dziś nie wiadomo jakie rozwiązanie zostanie w tym zakresie wybrane.

– Szacuje się, że w obecnym obwodzie szkoły nr 58 przy ul. Berylowej w najbliższych latach liczba oddziałów klas pierwszych będzie oscylowała w granicach 11-13. Przy tak dużej liczbie dzieci, którym musimy zapewnić możliwość realizacji obowiązku szkolnego, potrzeba budowy nowego obiektu oświatowego w dzielnicy Węglin Południowy jest bezdyskusyjna. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego taki obiekt mógłby powstać przy ul. Jemiołuszki – dodaje Mariusz Banach.

Spore zmiany także na Czechowie

Rodzice dzieci z tej części miasta powinni przed najbliższą rekrutacją do klas pierwszych dogłębnie zapoznać się z podziałem dzielnicy na poszczególne placówki. Zmiany w większości są jednak skutkiem wniosków samych mieszkańców, a także miejskich radnych. Ich głównym celem ma być odciążenie najbardziej obleganych placówek przy ul. Poturzyńskiej (SP nr 16) i ul. Smyczkowej (SP nr 5), przy jednoczesnym zwiększeniu zainteresowania szkołami przy ul. Śliwińskiego (SP nr 43) i ul. Radzyńskiej (SP nr 45), które dysponują wolną przestrzenią w swoich budynkach.

Wszystkie bloki z ul. Nowowiejskiego oraz ul. Milenijnej zostaną przeniesione z obwodu SP nr 5 do obwodu SP nr 45, dzięki czemu całe osiedle zostanie przyporządkowane do jednej podstawówki (już dziś do rejonu szkoły z ul. Radzyńskiej przypisane są ul. Oratoryjna i ul. Organowa – dod. aut.). Ma to nie tylko uprościć podział obwodów, ale także skrócić drogę dzieci do szkoły i zwiększyć ich bezpieczeństwo, gdyż teraz będą mogły skorzystać z bezkolizyjnej alejki w wąwozie, a dotychczas musiały przekraczać ruchliwe al. Smorawińskiego i al. Kompozytorów Polskich.

Podobne zmiany nastąpią na sąsiednim os. Karłowicza, tam ul. Górska i część ul. Kameralnej zostanie przeniesiona z obwodu SP nr 16 do obwodu SP nr 5, gdzie po zmianach będzie przyporządkowane całe osiedle. Tu również argumentem jest poprawa bezpieczeństwa, gdyż przejście dla pieszych przez ul. Elsnera na drodze do „szesnastki” nie jest wyposażone  sygnalizację świetlną, a to na drodze do „piątki” już tak.

Ponadto z SP nr 16 do SP nr 43 zostaną przeniesione bloki po parzystej stronie ul. Szwajcarskiej, co pozwoli na skrócenie drogi do szkoły oraz przyporządkuje obie strony tej ulicy do jednej podstawówki. Wszystkie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez dyrektorów zainteresowanych szkół.

Inne korekty

W kilku dzielnicach dojdzie jeszcze do niewielkich korekt. Największą z nich będzie przeniesienie strony nieparzystej ul. Jutrzenki z obwodu SP nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego do obwodu SP nr 28 z ul. Radości. Pozwoli to na przyporządkowanie całej ulicy do tej placówki.

Ponadto do obwodu Szkoły Podstawowej nr 18 z al. Długosza zostanie dopisany nowy blok przy Al. Racławickich 22B, a do Szkoły Podstawowej nr 4 z ul. Hiacyntowej z ul. Dożynkowej 39G. Poprawiona zostanie także omyłka pisarska, w wyniku której adresy z ul. Piekarskiej nie zostały przyporządkowane do żadnej ze szkół. Teraz trafią do obwodu SP nr 20 z al. Piłsudskiego.

Do skutku nie dojdzie za to planowane wcześniej powiększenie obwodu SP nr 25 z ul. Sierocej kosztem SP 19, ponieważ po protestach rodziców kurator oświaty nie wyraził zgody na forsowaną przez władze miasta likwidację „19” mieszczącej się przy ul. Szkolnej. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here