Nowe rury, nowe studnie

Urząd Miasta Świdnik poszukuje firmy, która przebuduje kanalizację deszczową na ul. Wyspiańskiego. W ramach prac mają powstać też nowe studnie, zbiorniki i kanał deszczowy, a wszystko po to, aby po obfitych opadach te tereny nie były zalewane.

„Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego” to jedno z zadań, na które miasto otrzymało dofinansowanie z programu Polski Ład. Mowa o kwocie 3 mln zł, która wedle założeń miałaby stanowić 85 proc. kosztów inwestycji. Wstępnie całość kosztów oszacowano na trochę ponad 3,5 mln zł, ale ostateczną kwotę poznamy dopiero w przetargu, a ten miasto Świdnik ogłosiło na początku listopada.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi ma terenie miasta. W poprzednich latach po obfitych opadach bywało, że deszczówka z położonej nieco wyżej ul. Niepodległości spływała na ul. Wyspiańskiego i zalewała ten teren. Wdzierała się np. na najniższą kondygnację budynku urzędu miasta czy parkingi pobliskiej galerii. Takie sytuacje, na szczęście, miały miejsce ostatnio wiosną i latem 2020 roku.

Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika, wskazuje, że spora w tym zasługa kolektora wód deszczowych, który udało się wybudować, a planowana na ul. Wyspiańskiego inwestycja jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo centrum miasta w tym zakresie.

W ramach zadania powstać ma m.in. 8 studni kanalizacyjnych, 4 zbiorniki wód deszczowych, kanał deszczowy o długości ok. 130 m; przebudowane zostaną także fragmenty istniejącej już sieci. Zadaniem wykonawcy będzie także odtworzenie stanu parkingów, chodników i terenów zielonych. Przebudowany system stanie się pewnego rodzaju buforem. Będzie w stanie nie tylko przyjąć wodę spływającą z ul. Niepodległości, ale też zatrzymać jej nadmiar, bez powstawania niebezpiecznych zjawisk cofki.

Jak dodaje wiceburmistrz, prace powinny ruszyć w przyszłym roku. Na ich wykonanie firma, która wygra przetarg dostanie 13 miesięcy.

(w)

News will be here