Nowi dyrektorzy w starostwie

Zarząd powiatu chełmskiego zmienił regulamin organizacyjny starostwa tworząc nowe stanowiska zastępców dyrektorów. Jedno z nich już obsadzono.

Do niedawna w chełmskim starostwie tylko wydział geodezji miał stanowisko dyrektora i zastępcy. Co prawda wicedyrektorem wydziału infrastruktury od lat jest Ireneusz Krasowski, ale w tym wydziale nie ma za to dyrektora.

Niedawno pisaliśmy, że powiat utworzył stanowisko zastępcy dyrektora w wydziale edukacji, który po konkursie zajęła na dwa tygodnie Małgorzata Grzegorczuk. Wszystkich dziwiło, że starosta tworzy etat zastępcy w niewielkim wydziale a znacznie większe np. komunikacji i budownictwa, które obsługują setki interesantów takich nie mają. Teraz i to się zmieniło.

Zarząd powiatu zmienił regulamin organizacyjny starostwa tworząc stanowiska zastępców właśnie w wydziale komunikacji oraz architektury i budownictwa. Zastępcą Wioletty Łapińskiej-Durko został pracujący od lat w wydziale komunikacji Adam Słupczyński, który w ostatnich wyborach startował z listy PSL do rady powiatu chełmskiego. Kto zostanie zastępcą Joanny Sawy-Wójcik w budownictwie? Nie trudno zgadnąć, że będzie to ktoś z PiS lub PSL.

W kuluarach mówi się, że starosta chce wyciągnąć rękę do byłego radnego powiatowego i odwołanego niedawno kierownika chełmskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Marcina Łopackiego. Co prawda wcześniej mówiło się, że miałby on objąć wakat dyrektora wydziału infrastruktury, ale w obecnej sytuacji zapewne nie pogardzi mniej eksponowanym stanowiskiem zastępcy dyrektora.

Nowy urzędnik pojawi się w wydziale rolnictwa. Konkurs na to stanowisko wygrała pochodząca z gminy Wierzbica Justyna Stopa. Szczęścia nie ma za to powiat do obsadzenia stanowiska informatyka. Na ogłoszony niedawno konkurs nie było chętnego. (bf)