Nowoczesna baza naukowa za 150 mln zł

Rozbudowa kampusu widziana z lotu ptaka

Trwa intensywna rozbudowa Kampusu Zachodniego przy ul. Głębokiej, ul. L. Pagi oraz al. Kraśnickiej.


Siedzibę znajdą w nim Wydział Politologii i Instytut Psychologii, obok których znajdzie się Akademickie Centrum Sportowe. Senat UMCS nadał nowemu kampusowi w ubiegłym tygodniu imię Unii Lubelskiej.

Kampus Zachodni UMCS im. Unii Lubelskiej został usytuowany na działce znajdującej się bezpośrednio przy ul. Głębokiej. Na terenie kampusu swoje siedziby mają Wydział Artystyczny (Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W ramach realizowanych inwestycji znajdą się tam także Wydział Politologii oraz Instytut Psychologii (obecnie na etapie realizacji stanu surowego), budynek Instytutu Pedagogiki (aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa) oraz Akademickie Centrum Sportowe (również w fazie projektowania).

– Prace są już bardzo zaawansowane. Jesteśmy pewni, że od roku akademickiego 2020/2021 politologia i psychologia będą mogły rozpocząć działalność w nowej siedzibie – podkreśla prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. – Czasem byliśmy krytykowani, że wyprowadzamy naszych studentów z pałaców centrum. Pałace są bardzo fajne, ale środki finansowe pozwalające na ich utrzymanie nie są w tej chwili do osiągnięcia dla uczelni – dodaje rektor.

Budowane budynki Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii są to dwa niezależne obiekty połączone łącznikiem. Oba budynki zostały zaprojektowane wg wytycznych pracowników poszczególnych instytucji. Mieszczą aule wykładowe (na Wydziale Politologii łącznie cztery, w tym dwie z możliwością ich połączenia przy pomocy ścianki mobilnej w jedną dużą, w budynku Instytutu Psychologii analogicznie dwie – również z możliwością połączenia w jedną), sale wykładowe i seminaryjne o zróżnicowanej liczbie miejsc – dopasowane do potrzeb różnych grup studenckich, pokoje 1– i 2-osobowe dla pracowników dydaktycznych i pomieszczenia administracji. Ponadto znajdą się tam także pomieszczenia specjalistyczne: pracowanie telewizyjne z pomieszczeniem nagrań i reżyserką, strzelnica elektroniczna, laboratoria dydaktyczno-badawcze czy pracownia terapeutyczna. Dodatkowo zostaną wydzielone pomieszczenia do nauki własnej studentów i miejsca dla kół naukowych.

– Prace są już bardzo zaawansowane. W budynku Wydziału Politologii obecnie wykonywana jest czwarta kondygnacja, na sześć które mają być realizowane. W budynku Instytutu Psychologii wykonywana jest kondygnacja piąta, czyli ostatnia. Łącznik ma już wszystkie trzy kondygnacje – podkreśla Grażyna Fiok, kanclerz UMCS. Sam łącznik będzie miał dach pokryty trawą, będą tam mogli odpoczywać studenci.

Znajdzie się w nim biblioteka, barek (restauracja) z zapleczem kuchennym oraz przestrzeń rekreacyjna. Nowoczesne siedziby obu wydziałów zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, m.in. projektory (we wszystkich salach dydaktycznych), kabiny symultaniczne przy auli na Wydziale Politologii (umożliwiające organizację międzynarodowych konferencji oraz praktyczne warsztaty dla studentów) oraz specjalistyczny sprzęt w pracowniach telewizyjnych.

Planowane terminy realizacji obiektów

Zakończenie robót w budynkach Wydziału Politologii oraz Instytut Psychologii zaplanowano na czerwiec 2020 r. W okresie wakacyjnym budynki zostaną wyposażone w meble i nastąpi przeprowadzka z dotychczasowych obiektów. We wrześniu 2020 r. budynki będą gotowe na przyjęcie studentów.

UMCS planuje także sprzedać budynek Instytutu Pedagogiki przy ulicy Narutowicza i przenieść jego siedzibę na Kampus Zachodni. – W tym momencie został wybrany projektant Pedagogiki. Jest to firma Radosława Guzowskiego z Warszawy – informuje Grażyna Fiok.

– Szykujemy specyfikację budynku przy ul. Narutowicza, planujemy rozpisać przetarg na okres dwóch miesięcy, żeby potencjalni inwestorzy zainteresowani kupnem mogli dobrze rozważyć tą decyzję – dodaje.

Projektowany na Kampusie Zachodnim budynek Instytutu Pedagogiki usytuowany będzie bezpośrednio przy budynku Instytutu Psychologii. Zostanie wyposażony m.in. w dwie aule wykładowe (na 200 i 120 osób), sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie specjalistyczne (pracownia Montessori, pracownia Kompetentnego Nauczyciela, pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej, pracownia plastyczna, fotograficzna oraz pracownia teatralno-muzyczna posiadająca scenę, pracownia taneczną) a także pomieszczenia administracyjne. Zakończenie prac projektowych nastąpi z początkiem 2020 roku, a realizacja robót budowlanych potrwa około 18 miesięcy. Otwarcie budynku planowane jest na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.

Sport na kampusie

Budynki dydaktyczne uzupełniać ma obiekt Akademickiego Centrum Sportowego, na który uczelnia w dalszym ciągu szuka środków. W jego skład wchodzić będzie boisko, umożliwiające prowadzenie rozgrywek ligowych na poziomie krajowym w piłkę nożną halową, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, z trybunami mogącymi pomieścić ponad 1100 widzów. Budynek centrum będzie wyposażony w szatnie, pomieszczenia odnowy biologicznej, salę wielofunkcyjną (umożliwiająca organizację szkoleń i konferencji). Hala wyposażona ma być w instalacje umożliwiające m.in. transmisje wydarzeń na żywo przez wozy transmisyjne stacji telewizyjnych. Wszystkie nowe obiekty uczelni na Kampusie Zachodnim będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ramach Kampusu zostaną też zbudowane parkingi dla pracowników i studentów. Zaprojektowana została również zieleń (trawniki, nasadzenia krzewów i drzew) wraz z elementami małej architektury umożliwiającej korzystanie nie tylko z budynków, ale również przestrzeni wokół nich.

Władze UMCS prowadzą także rozmowy z przedstawicielami UM Lublin oraz MPK na temat usytuowania na ulicy Głębokiej dodatkowych przystanków komunikacji miejskiej obsługującej Kampus Zachodni.

Koszty w górę

Planowane koszty budowy kampusu znacznie wzrosły, bo początkowo, jeszcze w 2017 r., cała inwestycja na Kampusie Zachodnim (z psychologią, pedagogiką, politologią i halą sportową) była szacowana na kwotę około 130 milionów. Niestety, podniosły się m.in. koszty materiałów budowlanych. – W tym momencie inwestycja z budową Instytutu Pedagogiki, ale bez wybudowania hali sportowej to koszt około 150 milionów złotych – informuje Grażyna Fiok, kanclerz UMCS. – Gdybyśmy chcieli uwzględnić jeszcze budowę hali sportowej, to koszty wzrastają do 190 milionów – dodaje. Uczelnia szuka więc dodatkowych środków i prowadzi w tej sprawie rozmowy m.in. ze sponsorami i Urzędem Marszałkowskim. Pieniądze na inwestycje przy Głębokiej UMCS pozyska również ze sprzedaży budynków przy placu Litewskim i Narutowicza. Środki rządowe przekazane na Kampus Zachodni to 70 milionów złotych.

Emilia Kalwińska

 

News will be here