Nowy regulamin zaniepokoił urzędników

Urząd Miasta Chełm od 15 lutego ma nowy regulamin organizacyjny. Są spore zmiany i nowe departamenty. Opracowane zostały też kryteria zwolnień urzędników. Planowane jest zmniejszenie o sześć liczby etatów urzędniczych. Przewidziane do zwolnienia osoby miały już dostać wypowiedzenia.

Po raz drugi w tej kadencji Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zdecydował się na zmianę regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta. Pierwsza zmiana miała miejsce z końcem stycznia 2019 roku, dwa miesiące po objęciu władzy przez Banaszka. Po nieco ponad dwóch latach chełmski magistrat ma nowy regulamin organizacyjny.

Jak wyjaśnia Biuro Prasowe Prezydenta Chełma, jest on „odpowiedzią na potrzebę dostosowania do aktualnych prospołecznych i proinwestycyjnych działań samorządu, m.in. przez podniesienie efektywności funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych dla sprawnej realizacji stawianych celów”. Dokument wszedł w życie 15 lutego i nieco zaniepokoił urzędników.

– Każda dotychczasowa zmiana regulaminu wiązała się z redukcją etatów, więc nic dziwnego, że z obawami przyjęliśmy wprowadzenie nowego porządku w urzędzie – tłumaczy jedna z urzędniczek.

Co się zmieniło? Z dotychczasowego Departamentu Inwestycji i Rozwoju wydzielono jako strategiczną komórkę Departament Projektów i Strategii, który podlega bezpośrednio prezydentowi Jakubowi Banaszkowi, a także Biuro Zamówień Publicznych. Nad nim nadzór będzie sprawowała sekretarz miasta, Anna Misiura. Nowo utworzonym Departamentem Projektów i Strategii będzie zarządzała Iwona Gnyp, dotychczasowa wicedyrektor DIR.

Pozostałą część zadań DIR przejęły wydziały Inwestycji oraz Dróg i Transportu podlegające pod nowo utworzony Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji. Jego dyrektorem został Radosław Wnuk, kierujący dotąd nieistniejącym już Departamentem Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa.

Z kolei z Urzędu Stanu Cywilnego wydzielono Wydział Ewidencji Ludności, który znalazł się w nowo utworzonym Departamencie Obsługi Mieszkańców, gdzie będzie funkcjonował także Rzecznik Praw Mieszkańców, podległy bezpośrednio prezydentowi. W DOM znalazły się także Wydział Komunikacji, który dotąd znajdował się w Departamencie Spraw Obywatelskich i Wydział Kontaktów z Mieszkańcami. Obydwoma departamentami na ten moment zarządza Monika Zaborek-Turewicz.

Zmiany objęły także Departament Edukacji i Sportu, który został przekształcony w Departament Oświaty, podległy bezpośrednio wiceprezydent Dorocie Cieślik. W jego ramach funkcjonują Wydział Edukacji oraz Wydział Usług Wspólnych dla Przedszkoli i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Sprawy chełmskiego sportu, m.in. konkursy na dofinansowanie krzewienia kultury fizycznej, będą realizowane przez Wydział Kultury i Sportu wchodzący w skład Departamentu Promocji, Kultury i Sportu. Obowiązki dyrektora pełni w nim Aneta Szostak.

Przy okazji opracowania nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm sformalizowano kryteria zwolnień pracowników, co jak wyjaśnia Biuro Prasowe, obecnie jest powszechną i dobrze widzianą praktyką w samorządach – jako standard określający jasne zasady redukcji etatów chroniący interes zarówno pracowników, jak i pracodawcy. Nieco inne zdanie mają sami urzędnicy, głównie poprzez zapis dotyczący nieobecności pracownika w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających ewentualne zwolnienie. – Może dojść do takiej sytuacji, że ktoś poważnie zachoruje, będzie miał kilkumiesięczną absencję, wróci do pracy i w przypadku zwolnień, dostanie wypowiedzenie, bo tak mówią kryteria – uważa jedna z urzędniczek.

Biuro Prasowe tłumaczy jednak, że wprowadzenie kryteriów zwolnień pracowników nie wynika jednak z potrzeby nagłe redukcji zatrudnienia, a z aktualizacji i dostosowania do współczesnych standardów regulaminu organizacyjnego jednostki. – Nowa struktura uwzględnia połączenie kilku stanowisk w obrębie powstałych komórek organizacyjnych, w związku z wprowadzonymi zmianami. Wiąże się też z potrzebą racjonalizacji zatrudnienia i zmniejszeniem liczby etatów o sześć, co stanowi zaledwie 2 proc. ogółu stanowisk urzędniczych i jest niezależna od wprowadzenia kryteriów zwolnień – wyjaśniają urzędnicy z Biura Prasowego. Osoby przewidziane do zwolnienia miały już dostać wypowiedzenia.

Na 15 lutego łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełm wynosiła 274 osoby (pięcioro urzędników jest na czasowych zastępstwach, np. za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich), z czego 233 osoby pracują na stanowiskach urzędniczych, 22 na kierowniczych, 15 w obsłudze i 4 w administracji.

Co ciekawe, od 30 listopada 2018 roku do 15 lutego br. z pracy w urzędzie miasta odeszło aż 112 urzędników (42 ze względu na wypowiedzenie umowy ze strony pracownika lub pracodawcy, 53 z powodu rozwiązania umowy za porozumieniem stron, 16 z powodu zakończenia umowy terminowej i 1 osoba zwolniona dyscyplinarnie). Z magistratem pożegnało się też 18 pracowników administracyjnych i 11 z obsługi. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here