Nowy start, lepsze jutro

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przyjmuje wnioski o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy. 23 tys. zł jest na wyciągnięcie ręki.

„Nowy start – lepsze jutro” to piąta edycja projektu realizowanego przez PUP w Chełmie z myślą o osobach bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. Ma on zwiększyć zatrudnienie zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi o kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia, a także o niskich kwalifikacjach lub odchodzące z rolnictwa. Przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć dla nich miejsce pracy mogą liczyć na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia ich stanowisk.

Zakres refundowanych wydatków musi być adekwatny dla tworzonego miejsca pracy. Oznacza to, że w zależności od profilu działalności przedsiębiorcy, refundacja może dotyczyć kosztów zakupy maszyn, urządzeń i sprzętów wykorzystywanych do pracy na nowoutworzonym stanowisku. Kwota, o którą można się ubiegać to 23 000 zł na jedno stanowisko pracy.

Wnioski o refundację rozpatrywane są na bieżąco aż do wyczerpania puli pieniędzy na 2019 rok. Szczegóły u doradców klienta PUP Chełm, na stronie internetowej www.pupchelm.pl, gdzie dostępne są także wzory dokumentów, a także telefonicznie – pod numerem 82 562 76 60. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. (red)