Nowy wiceprezes za 19 tys. zł

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej skompletowało zarząd spółki. Decyzją rady nadzorczej jego skład uzupełni wiceprezes Marek Goluch.


Zarząd LPEC pracował w dwuosobowym składzie od listopada 2016 roku, kiedy to z funkcji wiceprezesa zrezygnował Włodzimierz Wysocki.
– Pełen skład zarządu ma m.in. zagwarantować jak najefektywniejszą realizację celów ujętych w strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021, która zakłada m. in. 12 procent wzrostu na rynku ciepła systemowego – wyjaśnia powody powołania drugiego wiceprezesa Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC. – Spółka przewiduje też modernizację sieci na poziomie gwarantującym utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta, a także wykonanie projektów inwestycyjnych, przy wsparciu środkami unijnymi o łącznej wartości 122 mln zł.
Marek Goluch jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Wcześniej był m.in. członkiem zarządu PGE Dystrybucja (2010-2016) i zasiadał w radzie nadzorczej Elektrociepłowni Wrotków (2009-2010).
Jego wynagrodzenie miesięczne wyniesie ponad 19 tys. zł brutto. – Jest zbliżone do dolnej granicy wynagrodzenia możliwego do przyznania dla członka zarządu spółki o tych parametrach – zapewnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta miasta. BCH