Nowym mostem nad Wieprzem

To ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców powiatu świdnickiego, a w szczególności gminy Trawniki. Otwarty został nowy most na rzece Wieprz, którym szybciej i bezpieczniej można teraz dojechać do krajowej „12”.


Nowy most o długości 238,6 m i szerokości 13,7 m w miejsce starej, rozpadającej się przeprawy wraz z ponad 3 kilometrowym odcinkiem przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 838 został oddany do użytku tuż po świętach. Wykonawcą robót, które rozpoczęły się w lipcu 2019 r., a zakończyły z końcem listopada br., była firma INTOP z Tarnobrzega. Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu województwa i kosztowała ponad 40 mln zł.

– Zależy nam na zrównoważeniu inwestycji drogowych w regionie. W przyszłym roku planujemy kolejne remonty dróg wojewódzkich. Na ten cel przeznaczymy w budżecie ponad 289 milionów złotych – mówił podczas przecięcia wstęgi na nowym moście Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa.

Dodatkowo w ramach budowy nowego mostu przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową i istniejący przepust pod koroną drogi. Ponadto wykonano zatokę autobusową, a na długości 106 m dokonano regulacji oraz umocnienia skarp i koryta rzeki Wieprz. LB