Numeryczny model terenu – czym jest? Co warto o nim wiedzieć?

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych. Dokładność pomiaru NMT jest zależna nie tylko od narzędzia pomiarowego oraz przyjętej techniki pomiarowej, ale jest także uwarunkowana dokładnością poszczególnych etapów fotogrametrii cyfrowej poprzedzających właściwy pomiar. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!

  1. Numeryczny model terenu (digital terrain model) – podstawowe informacje
  2. Nowe technologie geoprzestrzenne i realizacja projektów badawczo–rozwojowych

Cyfrowe modele wysokościowe przedstawiające rzeźbę terenu pozwalają opracować numeryczne modele terenu

Numeryczny model terenu (digital terrain model) – podstawowe informacje

Numeryczny Model Terenu jest reprezentacją powierzchni terenowej, utworzonym poprzez zbiór odpowiednio wybranych punktów leżących na tej powierzchni oraz algorytmów interpolacyjnych umożliwiających jej odtworzenie w określonym obszarze. NMT stanowi cyfrową reprezentację terenu po usunięciu wszystkich obiektów na nim występujących, np. roślinności, infrastruktury oraz budynków.
Produkt ten można przygotować na podstawie różnych zestawów danych. Jeden z podstawowych sposobów pozyskania danych do przygotowania NMT, to bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie. Nawet jeżeli tego typu pomiar wykona się w celu innym, niż przygotowanie numerycznego modelu terenu (np. do przygotowania mapy topograficznej), może on być użyty do opracowania cyfrowej reprezentacji powierzchni. Takim sposobem można przygotować model już nieistniejącego terenu na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych.
W celu opracowania Numerycznych Modeli Terenu zazwyczaj wykorzystuje się najnowsze technologie, w tym skaning laserowy. Zależnie od potrzeb klientów, pomiary można wykonać przy użyciu naziemnych skanerów laserowych (TLS), mobilnych skanerów laserowych (MLS) albo z pułapów lotniczych przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego (ULS) albo samolotów załogowych (ALS).
Używane skanery laserowe pozwalają rejestrować pełny przepływ fali, tzw. full-waveform. W uproszczeniu oznacza to, że szansa na dotarcie impulsu laserowego do gruntu oraz jego odbicie się od niego będzie znacznie bardziej prawdopodobne, niż w przypadku skanerów, które nie wykorzystują tej technologii.

Nowe technologie geoprzestrzenne i realizacja projektów badawczo–rozwojowych

Gispro to firma geodezyjna posiadającą doświadczoną kadrę, która zrealizowała dziesiątki projektów na terenie Polski i za granicą. Wszystkie produkty dostarczane przez firmę są na najwyższym poziomie technologicznym. Szczególną uwagę przywiązuje się do jakości, dokładności i czasu wykonania. Firma oferuje usługi z zakresu:

  • archeologii i ochrony zabytków;
  • architektury i budownictwa;
  • gospodarki wodnej;
  • leśnictwa;
  • rolnictwa i ochrony środowiska;
  • przemysłu, sieci przesyłowych (energetyka, wodociągi, telekomunikacja).

Firma wykorzystuje skanowanie laserowe, badania georadarem i lotnicze skanowanie laserowe, by świadczyć nowoczesne, najwyższej jakości usługi.

Artykuł sponsorowany

News will be here