O 30 procent więcej zgonów

Ponura statystyka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu roku o blisko 30 procent wzrosła liczba wypłacanych zasiłków pogrzebowych, bo o tyle wzrosła ilość zgonów.

W okresie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku Oddział ZUS w Biłgoraju (podlegają mu inspektoraty w Chełmie, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu, a także biura terenowe w Krasnymstawie, Włodawie, Janowie Lubelskim) wypłacił 5855 zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 23,4 mln zł.

W analogicznym okresie od kwietnia 2019 do marca 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, biłgorajski oddział ZUS wypłacił 4567 zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę niemal 18,3 mln zł. Oznacza to, że miniony rok przyniósł 28-procentowy wzrost liczby wypłat zasiłków pogrzebowych.

– Te statystyki potwierdzają sytuację, którą przyszło nam oglądać w ostatnich pandemicznych miesiącach – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, przypominając, że do zasiłku ma prawo osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Można go otrzymać po śmierci świadczeniobiorcy lub ubezpieczonego w ZUS. Przysługuje także po śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe.

Członkowi rodziny zmarłego przysługuje równe 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa ktoś inny niż członek rodziny (np. pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina itp.), to zasiłek przysługuje do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat uprawnionych można znaleźć na stronie internetowej ZUS (https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy). (mo)