O bezpieczeństwie seniorów

Dzielnicowa z włodawskiej komendy rozmawiała o zagrożeniach z grupą studentów trzeciego wieku należących do stowarzyszenia Złota Jesień. Podczas spotkania zwróciła uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz oszustwa, na które najczęściej narażeni są seniorzy.

Dzielnicowa sierż. szt. Bożena Zaprzaluk spotkała się z seniorami w Urzędzie Miejskim we Włodawie. – Głównym celem wizyty było uwrażliwienie starszych osób na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie im informacji, jak powinni postępować w przypadku zagrożenia – opowiada Kinga Zamojska-Prystupa z KPP we Włodawie. – Dzielnicowa edukowała seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają na swoje ofiary.

Przypomniała metody, jakie najczęściej stosują, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego” czy „policjanta”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak, ochronić mieszkanie przed włamaniem. Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa osób starszych jako uczestników ruchu drogowego. Na koniec wszyscy zgromadzeni otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie – dodaje Zamojska-Prystupa. (b)