O bezpieczeństwie w Siennicy Różanej

W urzędzie gminy w Siennicy Różanej odbyła się debata, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo. Swoje spostrzeżenia zeprezentowali na niej m.in. przedstawiciele policji i straży pożarnej.

Podczas debaty przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa gminy. – Wskazano główne okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Ponadto jednym z priorytetowych tematów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym – mówi Piotr Wasilewski, rzecznik krasnostawskiej policji. – Przeanalizowano też zdarzenia zaistniałe na terenie gminy oraz omówiono ich przyczyny – dodaje.

Uczestnicy spotkania zadawali pytania oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami. Poruszane problemy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym korzystania z pasów bezpieczeństwa. Mieszkańcy sygnalizowali problem dewastacji znaków drogowych. Zwrócono uwagę na osoby mieszkające samotnie i podkreślano przy tym współpracę z GOPS. (k)