O fajsławickiej wolności w Lublinie

Wystawa „Drogi do Wolności ”, która prezentowana była w urzędzie gminy Fajsławice podczas obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych i 35. rocznicy powtórzonych wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach, eksponowana jest obecnie w holu głównym budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Grafiki informują o przełomowych wydarzeniach, tak bardzo znaczących dla gminy Fajsławice i mających wpływ na przyszłe zmiany w ustroju państwa. Autorem wystawy jest Michał Stępniak. (k)