O poradni, zjazdach i farmie fotowoltaicznej

Radni gminy Kamień jednogłośnie zgodzili się użyczyć chełmskiemu starostwu budynek po byłej podstawówce w Pławanicach. Powstanie tam poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Wywołującymi emocje tematami posiedzenia były też zjazdy do pól i plany budowy farmy fotowoltaicznej.

Jeden z pierwszych tematów poruszonych podczas wtorkowej sesji dotyczył zjazdów do pól przy planowanej ścieżce rowerowej w gminie Kamień. Temat od kilku miesięcy wzbudzał kontrowersje, a wielu rolników zwracało uwagę, że zostanie pozbawionych dostępu do swoich upraw (dotychczas korzystali ze zjazdów, które przez lata „wyjeździli” sobie sami, ale projekt budowy ścieżki rowerowej przewiduje odtworzenie tylko zjazdów figurujących w ewidencjach).

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, poinformował, że częściowym rozwiązaniem tego problemu będzie sfinansowanie przez gminę dziewięciu zjazdów i o zgodę na ich lokalizację już zwrócono się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie (wcześniej radni gminy Kamień zaaprobowali takie rozwiązanie). Na sesji gościł jeden z miejscowych przedsiębiorców, który także zwrócił się do radnych z prośbą o dwa zjazdy do swojej nieruchomości. Tłumaczył, że bez tego jego działalność zostanie mocno utrudniona. Temat wzbudził emocje, ale radni w głosowaniu nie przystali na tę prośbę.

Poradnia w byłej szkole w Pławanicach

W sesji uczestniczyli też Piotr Deniszczuk, starosta chełmski, a także pochodząca z gminy Kamień Grażyna Szykuła, radna i członek zarządu powiatu chełmskiego. Goście ze starostwa przyjechali, bo jednym z punktów wtorkowego posiedzenia było wyrażenie przez radnych gminy Kamień zgody na przekazanie powiatowi w drodze umowy użyczenia budynku po byłej podstawówce w Pławanicach. Starostwo ma tam urządzić poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

– My przekazujemy budynek, a starostwo sfinansuje koszty jego dostosowania do wymagań, jakie poradnia musi spełniać – mówił wójt Stocki, zadowolony, że budynek byłej szkoły zostanie zagospodarowany.

Starosta Deniszczuk stwierdził, że opustoszałych budynków po byłych szkołach w powiecie chełmskim jest sporo, ale większość radnych powiatowych opowiedziała się za tym, aby poradnia powstała właśnie w gminie Kamień. Podkreślił, że gorącym „orędownikiem” tego rozwiązania była G. Szykuła. Ona sama stwierdziła, że to miejsce „idealne” na potrzeby tego typu placówki – „spokojne”, „ciche”.

– Dzieci z gminy Kamień i całego powiatu chełmskiego będą mogły otrzymać w poradni potrzebną pomoc i wsparcie – mówił starosta Deniszczuk. – Chcielibyśmy, aby placówka rozpoczęła działalność jak najszybciej, ale nie wiem, czy zdążymy z przygotowaniami na 1 stycznia. Potrzeba jest duża. W gminie Kamień będzie to pierwsza jednostka powiatu chełmskiego.

Radni gminy Kamień jednogłośnie zgodzili się na „użyczenie” byłej podstawówki w Pławanicach i urządzenie w niej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zielone światło dla fotowoltaiki i zmiany w odbiorze odpadów

W gminie Kamień pojawili się zainteresowani budową farm fotowoltaicznych. Powoduje to podjęcie określonych procedur, w tym przystąpienie do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień w obrębie Ignatowa Kolonii, Ignatowa, Andrzejowa, Kamienia, Józefina. Większość radnych opowiedziała się za przystąpieniem do zmian w tym dokumencie.

Wójt Stocki przypomniał też, że umowa z dotychczasowym odbiorcą odpadów (PW Ewy Grzywny-Żmudy z Zawadówki, mieszkańcy z tych usług byli zadowoleni) kończy się 31 sierpnia br., a w ogłoszonym przetargu na to zadanie wystartowało pięć firm. Najniższą ofertę złożyło PW Magdalena Kicińska ze Strupina Łanowego.

Wójt poinformował też o pozytywnych wynikach badań wody z ujęcia w Wolawcach. Zamontowano tam filtry mające zmniejszyć poziom azotanów i instalacja zdaje egzamin. Radni jednogłośnie zgodzili się uszczegółowić zapisy dotyczące przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom (świadczenie to wynika z Karty Nauczyciela). Wójt Stocki tłumaczył, że to konieczne, ponieważ wniosków o tę formę pomocy jest wiele, a gmina ma ograniczoną pulę pieniędzy na ich wypłatę.

Jego zdaniem tę pomoc powinni otrzymywać ci, którym jest ona najbardziej potrzebna. Wprowadzono zapisy mówiące o tym, że świadczenie to będzie przyznawane w przypadku nauczycieli z przewlekłymi, ciężkimi chorobami, po długotrwałym leczeniu specjalistycznym czy po leczeniu szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu. O tę formę pomocy mogą też wnioskować nauczyciele-emeryci, nauczyciele-renciści. (mo)