O tradycyjnej kulturze i ginących zawodach

We wtorek (5 października) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyła się konferencja pt. „Wokół kultury tradycyjnej Wyryk”. Był to już ostatni element zadania jakie wyrycka książnica realizowała w ramach projektu pt. „Wokół tradycyjnej zabudowy drewnianej Wyryk”.

Zorganizowana 5 października konferencja była podsumowaniem wielomiesięcznych prac nad drewnianą zabudową miejscowości Wyryki, które połączone zostały z prezentacją ginących zawodów związanych z obróbka drewna, a obecnie z tradycjami śpiewaczymi miejscowości w wykonaniu zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji, a także otrzymać publikację książkową pt. „Wyryki – wieś z drewna budowana.

Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony” oraz inne drobne upominki. W ramach zadania powstał też spot informacyjno – promocyjny, który bez ograniczeń oglądać można w internecie. – Każdego roku w Wyrykach ubywa drewnianego budownictwa, co jest naturalnym i zrozumiałym procesem – mówi wójt Mirosław Torbicz.

– Cieszymy się jednak, że udało się zgromadzić dość obszerną dokumentację, która zarchiwizowana w odpowiednich instytucjach zadba o to, by zachowały się zapisy dotyczące specyficznych cech wyryckiego budownictwa. Cieszymy się także z powstałej publikacji i spotu, gdyż pozwoli nam to uświadamiać i edukować o wartościach kulturowych regionu, a może w przyszłości, wyznaczy także dla samorządu kierunek do działania” – dodaje wójt.

Od maja trwały prace badawcze nad drewnianą zabudową Wyryk. Prowadzili je pracownicy Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, koordynowała je dr hab. Mariola Tymochowicz z UMCS w Lublinie. Równolegle naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dr hab. inż. Barbarą Marcinek na czele prowadzili badania nad tradycyjnymi przydomowymi ogródkami. Z kolei Michał Trzewik – etnolog, poszukiwał źródeł historycznych na temat miejscowości.

Innym wątkiem realizowanego zadania była animacja kulturowa i społeczna zawarta w wydarzeniu pt. Jarmark Leśny, którego organizacja przypadła na lipiec bieżącego roku, a podczas którego zaprezentowane zostały ginące zawody wykorzystujące do swojej pracy drewno. Były prezentacje i warsztaty twórców i rzemieślników: zabawkarza, bednarza, sitarza, stolarza i cieśli, koszykarza, rzeźbiarza, snycerza, łyżkarza. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here