Obrzędy na scenie

(9 grudnia) Rozstrzygnięto XX Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku.

Widowiska oceniała komisja w składzie: Iwona Niewczas (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), Andrzej Sar (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), Janina Biegalska (gł. specjalista ds. muzeów i twórczości ludowej w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie) oraz Danuta Głouszek (Starostwo Powiatowe we Włodawie).

Nominację na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie otrzymały: Zespół Obrzędowy z Hańska, Zespół „Seniorzy” z Urszulina oraz Szkolne Koło Teatralne „Korale” z Zespołu Szkół w Korolówce-Osadzie

Podczas XX Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymał Waldemar Taurogiński, wydawca. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymały: Zespół „Załuczanki” z Załucza Starego (gm. Urszulin), Zespół „SENIORZY” z Urszulina, Zespół „Wesołe Sąsiadki” z Kołacz (gm. Stary Brus), Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobród (gm. Hanna), Szkolny Zespół „Korale” z Zespołu Szkół CKR w Korolówce Osadzie (gm. Włodawa), Zespół „Kresowianki” z Włodawy

(gm. Włodawa) oraz Halina Radecka z gminy Hańsk. (-)