Obwodnica na wyciągnięcie ręki

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy północnej obwodnicy Chełma. Główny wykonawca, firma „Strabag”, opracowuje już projekt techniczny i jeszcze w pierwszym półroczu br. zamierza złożyć do wojewody lubelskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wiele wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną się już w przyszłym roku. Z kolei w przygotowaniu jest koncepcja programowa na budowę pozostałych odcinków S12 z Piask do Dorohuska. W tym roku ma być ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W czerwcu ubiegłego roku lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z firmą „Strabag” na realizację, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, blisko 14-kilometrowego odcinka północnej obwodnicy Chełma. W ramach kontraktu powstanie odcinek drogi ekspresowej S12, a cała inwestycja ma pochłonąć 441,9 mln zł. Zgodnie z założeniami realizacja przedsięwzięcia potrwa 36 miesięcy, nie wliczając dwóch okresów zimowych, po 3 miesiące każdy już na etapie prac budowlanych. Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi S12 i będzie trasą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Na blisko 14-kilometrowym odcinku zostaną wybudowane cztery węzły drogowe. Pierwszy – Chełm Zachód – będzie przecinał się z drogą krajową nr 12 w Janowie. Drugi – Chełm Północ – ma być zlokalizowany w Horodyszczu w przecięciu z drogą wojewódzką nr 812. Kolejny – Chełm Okszów – będzie krzyżował się z drogą powiatową 1823L, a ostatni – Chełm Wschód – również z drogą powiatową 1828L i zostanie powiązany z obecną drogą krajową nr 12. Oprócz węzłów „Strabag” wybuduje szesnaście obiektów inżynierskich, w tym most nad rzeką Uherką oraz wiadukt nad linią kolejową Chełm – Włodawa. Na nowej trasie zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres realizowanych prac obejmuje również budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej, położonego bezpośrednio w rejonie węzła Chełm Północ.

Jak informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA, w drugim kwartale br. wykonawca planuje wystąpić do wojewody lubelskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Konsultacje społeczne nie są już planowane. – GDDKiA działania informacyjne prowadziła wcześniej, na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej do decyzji środowiskowej i później, w ramach prac nad koncepcją programową – przypomina Łukasz Minkiewicz. – Przeprowadziliśmy spotkania z mieszkańcami w Stołpiu i Okszowie. Po nich mieszkańcy składali uwagi i wnioski.

Rzecznik GDDKiA podkreśla, że każdy jednak, kto będzie stroną postępowania przy pracach nad wydaniem decyzji ZRID przez wojewodę, ma prawo uczestniczyć w całej procedurze. – Budowa będzie mogła ruszyć po uzyskaniu decyzji ZRID – dodaje Minkiewicz.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace budowlane mogą rozpocząć się już w przyszłym roku.

Północna obwodnica Chełma będzie częścią drogi S12, która umożliwi dogodne połączenie ze szlakiem Via Carpatia na wysokości Lublina, prowadząc do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Jednocześnie GDDKiA pracuje nad przygotowaniem pozostałych odcinków ekspresowej „Dwunastki”. Obecnie jest opracowywana koncepcja programowa. Jeszcze w tym roku Dyrekcja planuje ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w identycznym trybie, czyli zaprojektuj i wybuduj. Według wstępnych zapowiedzi trasą ekspresową z Piask do Dorohuska kierowcy mają pojechać na przełomie 2025 i 2026 roku. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here