Odeszła wspaniała Pedagog

W wieku 89 lat zmarła Alina Stecko, wieloletnia nauczycielka fizyki w II LO w Chełmie. Cieszyła się wielkim uznaniem wśród uczniów i ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za swoją pracę pedagogiczną. Wychowankowie ciepło wspominają zmarłą nauczycielkę.

Pani Alina Stecko zmarła 11 stycznia br. Dwa dni później rodzina, przyjaciele, wychowankowie, przedstawiciele II LO w Chełmie towarzyszyli zmarłej w jej ostatniej drodze. Alina Stecko spoczęła na cmentarzu komunalnym w Chełmie. Społeczność „Dreszerczyków”, składając kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie zmarłej, zapewnia, że Pani Profesor pozostanie w pamięci i w sercach wielu pokoleń uczniów, bo – jak napisała Ludmiła Ulicka: „Mieć właściwego nauczyciela, to jakby drugi raz się urodzić”.

Alina Stecko urodziła się 8 czerwca 1933 r. w Tomaszowie Lubelskim. Szkołę powszechną w zakresie 5 klas ukończyła w 1945 r. Po złożeniu egzaminu wstępnego do gimnazjum była uczennicą tej szkoły do 1951 r. W tym samym roku zdała egzamin dojrzałości. Studiowała w latach 1951-1954 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra fizyki.

Od 1 września 1955 r. do 31 sierpnia 1962 r. pracowała w Liceum dla Pracujących w Chełmie, a następnie przez 28 lat jako nauczyciel fizyki (od 1 września 1962 roku do 30 grudnia 1990 r.) w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Ze zgromadzonej w szkolnym archiwum dokumentacji wynika, że prowadziła lekcje z zastosowaniem nowych metod i form pracy, a jej zajęcia były atrakcyjne i prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych. Pani Alina Stecko zwracała uwagę na samodzielność myślenia uczniów i poprawne wnioskowanie.

Miała duże osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi, przygotowując ich z sukcesami do udziału w olimpiadzie fizycznej na szczeblach okręgowym oraz centralnym. Dowodem bardzo dobrych efektów jej pracy były wyniki sprawdzianów z fizyki przeprowadzanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie. W latach 1979-1982 Pani Alina była przewodniczącą zespołu samokształceniowego nauczycieli fizyki szkół ponadpodstawowych województwa chełmskiego.

Wyróżniała się także w działalności opiekuńczej szkoły i przez wiele lat była sekretarzem szkolnej komisji stypendialnej. Była też wieloletnim opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, za co została w 1979 r. odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Cieszyła się wielkim uznaniem wśród uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Była wielokrotnie nagradzana m.in. Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1976) oraz Nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie (1980, 1984).

Uczniowie z klasy matematyczno-fizycznej rocznika 1976-80 tak wspominają Panią Alinę: „Minęło już ponad 40 lat od czasu, kiedy prowadziła z nami zajęcia. W pamięci zachowała się jej szczupła sylwetka, kiedy wchodziła do klasy na lekcję, zapisywała temat na tablicy i przystępowała do omawiania jego treści. Prowadziła przedmiot uznawany za trudny, wymagający – podobnie jak matematyka – licznych ćwiczeń i rozwiązywania wielu zadań.

Było to trudne przedsięwzięcie polegające na przekazaniu niełatwej przecież wiedzy z fizyki, które przyprawiało niektórych uczniów o ból głowy….”. „Jako nauczycielka sumiennie wypełniała wobec nas swój obowiązek. Robiła to dobrze, o czym świadczy fakt, że z naszej klasy niemal wszyscy uczniowie zdający fizykę na egzaminach wstępnych odnieśli sukces i dostali się na wybrane kierunki studiów. Za to należy się jej nasza głęboka wdzięczność”. (opr. mo)

News will be here