Odległe widoki na wyświetlacze

Mieszkańcy Czubów Południowych chcieliby, żeby na pętli komunikacji miejskiej „os. Widok” pojawiły się specjalne wyświetlacze wskazujące na czas odjazdu kolejnych autobusów. W ich imieniu w mieście zabiega o to radny Radosław Skrzetuski.

– Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamontowanie wyświetlacza rozkładu jazdy komunikacji miejskiej na przystankach os. Widok 01 oraz os. Widok 02.
Działanie to motywuję prośbami zgłoszonymi przez mieszkańców Osiedla Górki oraz
Radę Dzielnicy Czuby Południowe – napisał w interpelacji Radosław Skrzetuski (PiS).

W odpowiedzi na jego wystąpienie miasto potwierdza, że taki wniosek jest zasadny i został już uwzględniony w miejskich planach inwestycyjnych. Jego realizacja jest jednak planowana dopiero za kilka lat, podczas budowy nowej pętli wraz z jej prawidłowym skomunikowaniem drogami dojazdowymi.

– Omawiana infrastruktura przystankowa stanowić będzie zakres rzeczowy zadania „Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ’80 skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachodni w Lublinie” – stwierdza Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Marek Kościuk