Odpady medyczne spalą w Chełmie?

Firma EMKA S.A., która kupiła grunty po były Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Chełmie, chce na nich stawiać zakład „odzysku energii z opadów”. Spółka specjalizuje się w utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych. A wieść, że będzie je do nas zwozić i spalać, już budzi grozę. Jest się czego bać?

Od lat w chełmskiej Cementowni śmieci wykorzystywane są jako paliwo alternatywne. I od lat wielu mieszkańcom miasta nie podoba się, że odpady z całej Polski – a podobno i nie tylko – trafiają do Chełma i „wylatują” przez komin Cementowni. Nie pomagają zapewniania o wyśrubowanych normach, filtrach i nowoczesnej technologii spalania, dzięki której niebezpieczne związki mają ulegać neutralizacji w bardzo wysokiej temperaturze. Ludzie obawiają się, że mimo wszystko coś może się wydostawać do powietrza, którym oddychają.

Jakby tego było mało, w Chełmie może powstać kolejna „spalarnia” odpadów. W ubiegłym roku Spóła Akcyjna EMKA z Żyrardowa kupiła część gruntów po byłym Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych przy ul. Towarowej w Chełmie. W grudniu 2022 r. wystąpiła do miasta o wydanie decyzji środowiskowej na budowę „Zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności maksymalnej 400kg/h”. Firma EMKA zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.

To one trafią do Chełma i w wyniku ich spalania będzie odzyskiwana energia? Mieszkańcy pytają dlaczego kolejne tak niebezpieczne śmieci trafią do miasta i dlaczego nie było w tej sprawie żadnych konsultacji społecznych?

W chełmskim magistracie odpowiadają zdawkowo, że 15 grudnia 2022 r. firma EMKA S.A. zwróciła się z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla swojej inwestycji.

– Obecnie postępowanie jest procedowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez właściwe organy, tj. m.in. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chełmie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie – podał Grzegorz Zarzycki z UM Chełm.

Wody Polskie i sanepid miały wątpliwości co do złożonego wniosku, bo nakazały jego uzupełnienie. O to, co konkretnie planuje EMKA w Chełmie, staraliśmy się dowiedzieć u źródła. Marketing spółki, do którego się dodzwoniliśmy, obiecał oddzwonić i podać szczegóły przedsięwzięcia. Ale do minionego piątku nikt się z nami nie skontaktował. Do sprawy wrócimy. (bf)