Odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Skibińskiemu

13 września 2020 r. w Stańkowie uroczystoście odsłonięto tablicę poświęconą Stanisławowi
Skibińskiemu.

Urodzony 3 września 1919 r. w Stańkowie Stanisław Skibiński należał do najwybitniejszych chełmskich regionalistów i krajoznawców. Związany m.in. z Muzeum Chełmskim (obecnym Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza), Archiwum Państwowym w Chełmie oraz licznymi organizacjami, takimi jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, przez wiele lat wytrwale gromadził materiały dotyczące historii i walorów przyrodniczych ziemi chełmskiej.

Zajmował się również archeologią, etnografią i kulturą regionu. Na bazie zdobytej wiedzy prowadził szeroką działalność publicystyczną, umieszczając swoje artykuły, relacje i notatki w chełmskiej i lubelskiej prasie, a także specjalistycznych periodykach ogólnopolskich, poświęconych problematyce historycznej, archeologicznej, etnograficznej i przyrodniczej. W sumie dorobek pisarski S. Skibińskiego szacowany jest ponad 250 pozycji. Znaczna część materiałów pozostała w rękopisach i maszynopisach, przechowywanych m.in. w Bibliotece KUL i Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Szczególne miejsce w aktywności Stanisława Skibińskiego zajmowała działalność w chełmskim Oddziale PTTK, gdzie m.in. współpracował z Kazimierzem Janczykowskim (obecnym patronem Oddziału, z którym współdziałał również w Muzeum Chełmskim). Obok udziału w imprezach turystycznych, przez wiele lat kierował oddziałową Komisją Opieki nad Zabytkami, zajmował się przewodnictwem oraz był autorem przewodników i informatorów turystycznych. Stanisław Skibiński zmarł 1 września 1980 r. Jego olbrzymi dorobek (ceniony również przez środowiska akademickie) i pozostawione materiały, do dzisiaj stanowią inspirację dla osób zajmujących się historią i walorami kulturowo-przyrodniczymi regionu.

Wieloraka działalność i niezwykłe zaangażowanie Stanisława Skibińskiego w działalność krajoznawczą była podstawą do ufundowania obelisku z tablicą pamiątkową. Za zgodą rodziny wybitnego regionalisty obelisk został umieszczony w miejscu, w którym stał dom rodziców Stanisława Skibińskiego.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli mieszkańcy Stańkowa (m.in. znany chełmski kamieniarz inż. Jerzy Siczek) oraz Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Sfinansowaniem i organizacją pomysłu zajęły się władze Gminy Chełm. Tablica z tekstem poświęconym Stanisławowi Skibińskiemu oraz emblematami Gminy Chełm i PTTK została umieszczona na polnym kamieniu. Uroczystość zgromadziła mieszkańców Stańkowa, działaczy PTTK, przyjaciół Stanisława Skibińskiego oraz licznych przedstawicieli rodziny Skibińskich.

Do Stańkowa dotarła także grupa turystów z Grupy Rowerowej „Odnowa” oraz Chełmskiego Klubu Cyklistów PTTK. Postać i dorobek Stanisława Skibińskiego zaprezentował Zbigniew Lubaszewski, prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki, siostrzenica Stanisława Skibińskiego Lucyna Gałka-Cybulska oraz Zbigniew Lubaszewski. Obelisk poświęcił ks. Andrzej Serafińczuk, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie. (zl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here