Odszedł prawdziwy patriota

8 kwietnia we Włodawie w wieku 96 lat zmarł adwokat Zdzisław Latoszyński, członek Izby Adwokackiej, wieloletni sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie, kombatant, społecznik, prezes włodawskiego Koła WiN. To dzięki jego wysiłkom ujawniono prawdę o bitwie pod Wytycznem.

Życiorys Zdzisława Latoszyńskiego mógłby spokojnie posłużyć za kanwę filmu. Urodzony w 1926 roku w Siedliszczu (gm. Wola Uhruska) bardzo wcześnie zaczął działać w strukturach AK. Został aresztowany i dostarczony do placówki Gestapo, ale cudem udało mu się uniknąć śmierci z rąk niemieckich oprawców, bo rodzinie dzięki znajomościom udało się go wykupić. Mimo potwornych przeżyć nie porzucił walki z okupantem i z oddziałami UPA. Po zakończeniu wojny przeniósł się do Lublina, skąd wspomagał podziemną walkę partyzancką „Żelaznego” i „Jastrzębia”, czyli osławionych braci Taraszkiewiczów.

Po ukończeniu studiów prawniczych na KUL rozpoczął pracę jako sędzia w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. W 1956 r. za swoją działalność społeczną został ponownie aresztowany i wysłany na ciężkie roboty w kamieniołomie. Po wypadku, w którym głaz zmiażdżył mu stopę, został zwolniony i wrócił do zawodu sędziego. W 1980 r. zaangażował się w działalność Solidarności. Potem przewodniczył wielu strukturom włodawskim, m.in. ZBoWiD, NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej i Kołu WiN.

To dzięki jego staraniom pod koniec lat 80. XX wieku polskie władze zdecydowały się odtajnić szczegóły bitwy pod Wytycznem i przyznać, że stoczono ją nie z Niemcami, ale z nacierającymi od wschodu żołnierzami radzieckimi. Za jego też sprawą w wielu miejscowościach powiatu włodawskiego pojawiły się pomniki i tablice upamiętniające bohaterów i wydarzenia z wojny i czasów Polski Ludowej.

Z. Latoszyński miał imponującą karierę prawniczą. W latach 1950-1953 pracował w sądownictwie na stanowiskach aplikanta, asesora oraz sędziego m.in. prezesa Sądu Powiatowego we Włodawie. Aplikację adwokacką odbywał w Zespole Adwokackim nr 1 w Chełmie a następnie w Zespole Adwokackim nr 1 we Włodawie. 14 listopada 1961 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, wykonywał zawód adwokata we Włodawie, pełniąc od 1970 roku stanowisko kierownika Zespołu Adwokackiego nr 1 we Włodawie do roku 1976, po czym przeniósł miejsce wykonywania zawodu do Chełma.

Od 1990 roku prowadził indywidualną kancelarię adwokacką we Włodawie, a w 2007 roku został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
Zdzisław Latoszyński spoczął na cmentarzu parafialnym we Włodawie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu znajomi, rodzina, liczni mieszkańcy Włodawy oraz przedstawiciele władz miasta, m.in. wiceburmistrz Wiesław Holaczuk, a także koleżanki i koledzy z Koła WiN.
(bm, fot. Izba Adwokacka w Lublinie)