Odszedł twórca Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej

W ubiegły piątek, na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie najbliżsi i społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pożegnali prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Wybitny językoznawca, działacz podziemnej „Solidarności” przez całe życie zawodowe związany z największą lubelską uczelnią, zmarł 7 lutego, w wieku 82 lat.

Jerzy Bartmiński urodził się 19 września 1939 roku w Przemyślu. W latach 1956–1961 studiował filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tu też w 1971 r. obronił pracę doktorską, a w 1978 r. habilitację. W 1993 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był twórcą Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS i dwóch nowych kierunków studiów – filologii ukraińskiej i białoruskiej. Na UMCS pełnił też m.in. funkcję prorektora ds. studenckich (1990–1993).

Był również m.in. profesorem zwyczajnym w Instytucie Slawistyki PAN, członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN i Komitetu Językoznawstwa PAN, członkiem Polskiej Akademii Nauk i członkiem-założycielem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pełniąc do 2001 r. funkcję wiceprezesa zarządu tej instytucji. Był autorem blisko 700 publikacji, w tym 12 książek, z zakresu języka i kultury, redaktorem monumentalnego Słownika stereotypów i symboli ludowych, czy Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów oraz założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym międzynarodowego rocznika „Etnolingwistyka. Za swoją pracę i działalność został odznaczony licznymi wyróżnieniami i medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1980 r. był inicjatorem, współzałożycielem i przewodniczącym uczelnianych struktur NSZZ „Solidarność” na UMCS. Internowany w grudniu 1981 r., po zwolnieniu zaangażował się w podziemną działalność związku. W 1989 roku współtworzył miejski Komitet Obywatelski. W latach 1992–2003 przewodniczył Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin. W latach 1990–2005 był członkiem kolejno ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Pogrzeb śp. prof. J. Bartmińskiego odbył się w ubiegły piątek, 11 lutego, na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here