Odwodnienie do poprawki

Prowizoryczne zapory chronią podwórka przed wodą z ulicy

Upominanie się o odwodnienie nowej drogi w Sawinie i interpelacje składane na sesjach przez radnego Stefana Sakowskiego przynoszą w końcu jakieś rezultaty. Urzędnicy ze starostwa domagają się wyjaśnień od projektanta drogi i chcą zapisania w budżecie na przyszły rok pieniędzy na projekt odwodnienia.

O drodze w Sawinie pisaliśmy już kilkakrotnie. Najpierw przy okazji oficjalnego otwarcia w czerwcu br., któremu towarzyszyła nieprzyjemna sytuacja. Starostwo nie zaprosiło na uroczystości dwójki radnych powiatowych z Sawina – Agnieszki Dąbrowskiej i Stefana Sakowskiego. Radni od pewnego czasu są w opozycji do starosty chełmskiego, bo dopatrzyli się nieprawidłowości przy wydawaniu publicznych pieniędzy. Za to, na tymże otwarciu, starosta wyzwał ich od wichrzycieli i ormowców.

Później o drodze pisaliśmy przy okazji skarg na źle rozwiązane odwodnienie jezdni. Podczas deszczu woda zalewa chodniki, tworząc ogromne kałuże a w pewnych miejscach przelewa się i wdziera ludziom na posesje i do piwnicy. Nawalne deszcze podmywały też zjazdy i pobocza usypane ze żwiru.

O wyjaśnienia w tej sprawie a potem o interwencję i wykonanie odpowiedniego odwodnienia interpelował kilkakrotnie wspomniany radny S. Sakowski. Na początku urzędnicy z powiatu tłumaczyli, że „spływ wód opadowych z jezdni jest zgodny z założeniami dokumentacji projektowej w przypadku standardowo występujących opadów”, a podmycia wjazdów i poboczy spowodowane są nieprzewidzianymi zjawiskami atmosferycznymi. Skargi jednak nie ustały, bo problem wracał także przy słabszych opadach. Niektórzy ludzie pobudowali prowizoryczne zapory przed bramami, żeby bronić posesje przed zalaniem. W końcu i urzędnicy zmienili zdanie.

Już dwukrotnie wzywali projektanta do wyjaśnień, na jakiej podstawie zaprojektował odwodnienie powierzchniowe na tym odcinku drogi, czy uwzględniał zapisy Prawa wodnego i czy jego zdaniem ten sposób odwodnienia jest wystarczający. Projektant do dzisiaj nie odpowiedział. Pracownicy wydziału infrastruktury chcą, żeby rada zapisała w budżecie na 2023 rok pieniądze na przeprojektowanie odwodnienia. (bf)

News will be here