Odznaczenia i nowe władze

W sobotę (6 stycznia) w restauracji „Lwów” odbył się Zjazd Delegatów Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie, na którym podsumowano 5-letnią kadencję, wybrano nowe władze, zmieniono statut oraz wyznaczono nowe kierunki działania organizacji na kolejne lata. Na czele chełmskich ratowników ponownie stanął Andrzej Klaudel.

Wśród gości byli m.in.: Piotr Synowiec – wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, członek władz ILS, prezes zamojskiego WOPR oraz Robert Wawruch – sekretarz głównej komisji rewizyjnej WOPR, na co dzień prezes rejonowego WOPR w Lublinie. Podsumowując 5-letnią kadencję ustępujący prezes Andrzej Klaudel podkreślił, że był to udany i bardzo pracowity czas. – Szczególnie intensywne były ostatnie dwa lata, kiedy chełmski WOPR podwoił liczbę swoich czynnych ratowników wodnych, co było możliwe m.in. poprzez współpracę z urzędami pracy w Chełmie, Krasnymstawie i Radzyniu Podlaskim – mówił Klaudel. – Dużym sukcesem były ostatnie zakupy inwestycyjne. Mowa tutaj o kompleksie garaży murowanych w Chełmie, które w całości zlikwidowały problem garażowania ratowniczego sprzętu pływającego, z którym od lat borykało się stowarzyszenie. Kolejnym sukcesem było wygranie przetargu i podpisanie dwuletniego kontraktu na obsługę ratowniczą z Chełmskim Parkiem Wodnym. Dzięki temu ponad 30 ratowników, w tym kilkunastu bezrobotnych, ma zapewnioną pracę prawie do końca 2019 roku.
Zjazd Delegatów był też okazją do nagrodzenia aktywnych członków WOPR. Złotymi odznakami WOPR za zasługi z liściem laurowym odznaczeni zostali wszyscy z Chełma: Jerzy Tatys, Robert Kosyl i Lechosław Pastuszak. Złote honorowe odznaki WOPR otrzymali: Tomasz Banach, Artur Klaudel, Kamil Klaudel z Chełma oraz Franciszek Woiński z Krasnegostawu. Srebrną honorową odznakę WOPR otrzymali: Bartosz Mosoń (Włodawa), Mariusz Denisiuk (Radzyń Podlaski), Mariusz Buczko i Robert Garbaruk (obydwaj z Chełma), a także Andrzej Miciuła z Krasnegostawu. Brązową honorową odznakę WOPR otrzymali: Emilia Matysiak, Natalia Klaudel, Sławomir Kraśnicki, Grzegorz Zupan, Krzysztof Pikus, Waldemar Stańkowski, Tomasz Krawczyk, Wojciech Kowalczyk (wszyscy z Chełma) Krzysztof Kleszowski i Robert Kasprzak (Krasnystaw), Łukasz Bogucki, Marek Spozowski, Mariusz Smęt (Radzyń Podlaski). Odznakę zasłużonego Instruktora WOPR otrzymał prezes Andrzej Klaudel, który w bieżącym roku obchodzi 35-lecie pracy instruktorskiej.
Zjazd Delegatów wybrał także nowe władze. Prezesem ponownie został Andrzej Klaudel. Do Zarządu Rejonowego WOPR wybrano również: Mariusza Buczko (wiceprezes), Tomasza Banacha (wiceprezes), Joannę Suchocką (skarbnik) oraz Artura Klaudela, Krzysztofa Kleszowskiego i Grzegorza Zupana. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jerzego Tatysa, Roberta Kosyla i Roberta Kasprzaka, zaś w skład komisji dyscyplinarnej weszli: Robert Garbaruk, Wojciech Czarnecki i Wojciech Kowalczyk.
Ważnym wydarzeniem Zjazdu była zmiana Statutu Chełmskiego WOPR, którego zapisy musiały być dostosowane do nowych obowiązujących przepisów prawa jak również zapis rozszerzający teren działania Chełmskiego WOPR na powiat radzyński. (bm)