Ołtarz jak nowy

Proboszcz parafii św. Jana Jałmużnika w Orchówku dopiął swego i doprowadził do restauracji zabytkowego ołtarza i barokowych figur aniołów. Koszt renowacji przekroczył pół miliona złotych. Pokryła go ministerialna dotacja oraz datki wiernych.

W 2023 r. z inicjatywy o. Jacka Romanka, proboszcza Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Jałmużnika, gwardiana klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku, przeprowadzone zostały prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym wraz z rzeźbami i tabernakulum.

– Jest to kolejny element wyposażenia kościoła, który został poddany zabiegom konserwatorskim w ramach kompleksowej konserwacji zabytkowych ruchomalii świątyni – mówi Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. – Stan zachowania ołtarza przed konserwacją, pomimo pozorów uporządkowania, można było określić jako bardzo zły. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich zostały wykonane badania konserwatorskie, tj. analiza mikrochemiczna oraz ramanowska, czyli w podczerwieni IR pobranych próbek warstw malarskich z elementów ołtarza głównego w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki oraz potwierdzenia datowania.

Prace konserwatorskie miały na celu, m.in. wyeliminowanie technicznych szkodników drewna, co było bezpośrednim zagrożeniem dla trwałości struktury drewnianego budulca i mogło spowodować całkowity rozkład substancji zabytkowej, a w konsekwencji przewrócenie się ołtarza. Wykonane zostały również niezbędne prace stolarskie i konstrukcyjne przy architekturze ołtarza, usunięto grube warstwy wtórnych nawarstwień w wyniku czego odsłonięto oryginalne warstwy polichromii i złoceń. W efekcie ołtarz odzyskał pierwotną stylistykę – dodaje Wira.

Prace konserwatorskie przeprowadzone były przez Andrzeja i Ewę Lasek oraz Kazimierza Kaszubę, pozłotnika. Istotnego wsparcia finansowego pracom konserwatorskim udzielił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (bm)

News will be here