Osiedlowe drogi z „Polskiego Ładu” gotowe

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oficjalnie zakończył realizację zadania obejmującego budowę nowych dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych dofinansowanych z rządowego programu „Polski Ład”. Ulice przeszły już odbiory techniczne oraz uzyskały pozwolenie na użytkowanie.


W ramach zakończonego kontraktu wybudowano między innnymi ul. Oczki na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Kunickiego (ok. 110 m), ul. Wapowskiego od skrzyżowania z ul. Samsonowicza do ul. Domeyki (ok. 135 m), ul. Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej (ok. 310 m) i drogę łączącą ul. Milenijną z ul. Szeligowskiego (ok. 80 m). Poza samą nawierzchnią jezdni drogowcy wybudowali także chodniki, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w energooszczędnej technologii LED czy nowe miejsca postojowe.

– Zakończyliśmy realizację pierwszej części inwestycji dofinansowanej ze środków krajowych, która obejmowała budowę odcinków dróg w dzielnicach. Mieszkańcy korzystają z nowych jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych. Zbudowana infrastruktura poprawi poziom skomunikowania w poszczególnych dzielnicach oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników. Nadal trwają prace drogowe na ul. Skowronkowej oraz Bliskiej. Będą one kontynuowane w przyszłym roku – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Budowa ulic trwała 9 miesięcy i kosztowała ok. 5 mln zł, z czego ok. 90% pokryło dofinansowanie z „Polskiego Ładu”. Wykonawcą robót było konsorcjum firm KPRD Lublin oraz PRD Lubartów.

Nowe drogi dofinansowane z „Polskiego Ładu” powstają również w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Chodzi o dwie duże międzydzielnicowe ulice: Bliską oraz Skowronkową. Inwestycja o wartości ponad 42,5 mln zł zakończy się w styczniu 2024 roku.

Marek Kościuk