Ostatnia sesja w powiecie

(28 marca) Prawdopodobnie ostatnia sesja rady powiatu tej wydłużonej kadencji przebiegła wyjątkowo spokojnie. Zaczęła się od pamiątkowego zdjęcia. Zabrakło na nim wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego, który był nieobecny.

Po informacji starosty z działalności zarządu pomiędzy sesjami krótkie pytanie zadawali Mirosław Konieczny i Piotr Gorgol. Ddotyczyły one remontów dróg powiatowych i scaleń gruntowych.

Następnie radni podjęli 11 uchwał, w tym dotyczące środków z PFRON, sprawozdanie z prac komisji rady, transportu zbiorowego, zmian budżetowych czy rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia funkcjonowania SOR-u, oddziału dziecięcego i świadczenia usług położniczych we włodawskim szpitalu.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i bez dyskusji, poza petycją. Przy dyskusji nad petycją głos zabrał jako pierwszy radny Mariusz Zańko. Mówił m.in. o znaczeniu tego problemu dla mieszkańców powiatu. Mówił, jak podkreślił, nie jako radny, lecz ojciec 5-letniej córki. – Każdy rodzic byłby spokojniejszy, gdyby oddział dziecięcy we włodawskim szpitalu normalnie funkcjonował – mówił.

Edward Łągwa mówił, że podmiotem odpowiedzialnym za obecną sytuację szpitala jest państwo. Zasugerował, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby dodatkowe finansowanie szpitala w związku z obecną sytuacją na granicy białoruskiej i wojną na Ukrainie.

Dyrektor SPZOZ Elżbieta Korszla mówiła o braku lekarzy pediatrów oraz niedostatecznych środkach przeznaczanych na działalność szpitala. Dodała, że była z interwencją u minister zdrowia, przedstawiając sytuację włodawskiej lecznicy. Na koniec stwierdziła, że oddział dziecięcy będzie jeszcze do końca maja zawieszony. Liczy na nowe propozycje systemowe dotyczące rozwiązań w szpitalach powiatowych. W podobnym tonie wypowiadał się starosta Adam Panasiuk. Ostatecznie za petycją było 7 radnych koalicji rządzącej, a wstrzymało się 6 z klubu PiS.

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Starosty Włodawskiego, Zarządu Powiatu, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. A chwilę później z informacjami PCPR we Włodawie, Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance.

Na koniec nie zabrakło życzeń świątecznych. Podsumowania nie tylko tej kadencji, ale ostatnich 25 lat samorządu powiatowego dokonał najstarszy wiekiem i stażem radny – Edward Łągwa. (pk)

News will be here