Oświadczenia z opóźnieniem

– Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubienka próżno szukać oświadczeń majątkowych – informuje jeden z Czytelników. Władze gminy tłumaczą, że to wynik problemów ze stroną internetową.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych, wójtów, sekretarzy, skarbników, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje w imieniu wójta oraz obowiązek publikowania ich na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej nakłada ustawa o samorządzie gminnym. W serwisie internetowym Urzędu Gminy Dubienka próżno ich jednak szukać.
– Dlaczego nasi włodarze nie publikują oświadczeń majątkowych? – zastanawia się jeden z Czytelników. – Ze strony internetowej wynika, że Waldemar Domański złożył oświadczenie ostatnio, kiedy został wójtem. Nie ma też oświadczeń radnych obecnej kadencji. Przecież to publiczna informacja. Można odnieść wrażenie, że celowo ich nie udostępniają, aby nikt się nie dowiedział, ile zarabiają.

Uwagi te przekazaliśmy wójtowi gminy Dubienka Waldemarowi Domańskiemu.
– To nie jest tak, że ja czy radni nie składamy oświadczeń w wymaganych terminach – tłumaczy wójt. – Mieliśmy przez dłuższy czas problem ze stroną internetową. Zaatakował ją jakiś wirus i stąd te problemy.
Wójt zapewnił nas także, że lada dzień oświadczenia pojawią się na stronie. Już następnego dnia w BIP-ie pojawiło się oświadczenie wójta i części radnych. (kw)