Otwarcie na petenta jeszcze niepełne

W urzędach na razie tylko uchylili drzwi petentom, a o otwarciu ich na oścież jeszcze nie ma mowy. Przywrócenie pełnej, bezpośredniej obsługi wciąż jest niemożliwe, bo koronawirus ciągle krąży. W urzędach pilnują, aby wraz z interesantem nie wdarł się za ich drzwi, bo to oznaczałoby paraliż pracy. W niektórych gminach powiatu chełmskiego już to przerabiali.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, miały przywracać bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Petenci, przyjmowani pojedynczo, wciąż muszą mieć zasłonięte usta i nos. Już na początku tygodnia do redakcji zadzwonił nasz Czytelnik mówiąc, że nie we wszystkich urzędach osobiście obsługują interesantów.

I rzeczywiście, w sytuacji, gdy w regionie przybywa zakażonych urzędnicy są ostrożni. Gdyby doszło do zakażenia jednego pracownika oznacza to paraliż pracy dla całej jednostki. W powiecie chełmskim z powodu podobnych sytuacji i kwarantanny urzędników zamykano już urząd w Dubience, czy Białopolu. W Urzędzie Miasta Chełm informują, jakie udogodnienia wprowadzono od 25 maja w obsłudze interesantów.

– Wprowadzane przez rząd „otwarcie” urzędów nie dotyczy chełmskiego ratusza, ponieważ, z pewnymi ograniczeniami, ale nieprzerwanie, prowadził obsługę interesantów – informuje Biuro Prasowe UM Chełm. – Jednak od poniedziałku, 25 maja wprowadziliśmy pewne udogodnienia w obsłudze mieszkańców. Otworzyliśmy Biuro Obsługi Interesantów w budynku Urzędu przy ul. Lubelskiej 65. Można tam uzyskać wszelkie informacje, pobrać druki wniosków oraz złożyć pismo i otrzymać potwierdzenie wpływu. Jednocześnie nadal jest wystawiona urna do składania wniosków, dla tych osób, które takiego potwierdzenia nie potrzebują.

Osoby załatwiające inne sprawy na prośbę mogą skorzystać z bezpośredniej obsługi urzędników poszczególnych wydziałów w obrębie stanowisk wyznaczonych do tego w holu Urzędu. Częściowo otworzyliśmy też wydział komunikacji – interesanci przyjmowani są pojedynczo w holu starego budynku magistratu przy ul. Lubelskiej 63. Jednak z uwagi na dużą liczbę wniosków czas oczekiwania na załatwienie sprawy może się wydłużyć, więc na odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie. W Urzędzie nadal zamknięte są okienka kasowe banku.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Pocztowej obsługa interesantów odbywa się w sposób bezpośredni. Już wcześniej na każdym z pięter budynku wydzielone zostały stanowiska, gdzie w załatwieniu sprawy petentom pomagali urzędnicy. Podobnie sytuacja przedstawia się w oddziałach urzędu miasta przy ul. Obłońskiej (Wydział Spraw Społecznych) oraz Mickiewicza (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi).

Tam również wydzielone zostały punkty obsługi, przy których dyżury pełnią urzędnicy. W chełmskim ratuszu przypominają, że petenci nadal mają możliwość składania wniosków do urn ustawionych w przedsionkach budynków. Mogą również wysyłać je pocztą na właściwy adres lub drogą elektroniczną, np. przez ePUAP.

W gmachu działa wiele instytucji, ale budynek pozostaje w zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli chodzi o sposób obsługi interesantów to dyrektorzy, kierownicy i osoby stojące na czele poszczególnych instytucji mieszczących się w gmachu, zdają się na decyzję zarządcy. Instytucje te na holu mają wystawione swoje skrzynki, do których petenci wrzucają wnioski, podania, pisma. W ubiegłym tygodniu też funkcjonowało to w ten sposób.

– Podporządkowujemy się zaleceniom i sposobom organizacji pracy zarządcy budynku – mówi dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie. – W holu stoją nasze skrzynki podawcze. Załatwiamy sprawy petentów sprawnie. Jakość obsługi jest bardzo dobra.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie też mówią, że nie podjęli jeszcze bezpośredniej obsługi interesantów i należy poczekać na decyzję zarządcy budynku w tej kwestii. Telefoniczna i elektroniczna obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7.30 – 15.30. W tych samych godzinach obsługiwali petentów pracownicy chełmskiego starostwa. Wcześniej obsługa ta odbywała się w godzinach 8.00-14.00. Zapytaliśmy w starostwie o ewentualne zmiany w sposobie obsługi petentów, w tym o przywrócenie obsługi bezpośredniej, ale do piątku do godziny 15.30 nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

Specyfika różna

Sposób obsługi interesantów w każdym urzędzie wygląda inaczej. Ale wszędzie odbywa się to z zachowaniem środków ostrożności. W Urzędzie Gminy Kamień wciąż jest tak, że petenci używają dzwonka zamontowanego przy wejściu, ale po tym, jak poinformują urzędników, w jakiej sprawie przyszli, mogą wejść do konkretnego pokoju i załatwić sprawę.

Wpuszczani są pojedynczo. Podobnie to wygląda w Urzędzie Gminy Dubienka, gdzie interesanci też pojedynczo, zgodnie z wytycznymi rządu, wpuszczani są do poszczególnych pomieszczeń. Z kolei wykonane na zamówienie, gdy wybuchła epidemia, przezroczyste przepierzenie z pleksi przed wejściem do Urzędu Gminy Żmudź wciąż jest wykorzystywane. To tam wydawane są i przyjmowane dokumenty, a interesant może wejść do urzędu wtedy, gdy jest to niezbędne przy załatwieniu danej formalności. (t)