Paczki z dodatkiem serca

Szczytna inicjatywa Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół w Urszulinie: zarejestrowano Komitet Społeczny „Świąteczna Paczka dla Babci i Dziadka”, by pomóc najstarszym mieszkańcom gminy, potrzebującym wsparcia. Akcja spotkała się z dużą aprobatą społeczną, więc z pewnością na stałe wpisze się w działania SKW w Urszulinie.

W ramach tej akcji rodzice uczniów wypiekali „Andrzejkowe ciasta”, zorganizowano loterię fantową dla dzieci oraz warsztaty plastyczne „Bożonarodzeniowe kartki świąteczne”.

7 grudnia wolontariusze wraz z nauczycielami przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych w sklepach na terenie Urszulina (Groszek, Lewiatan, Jedynka oraz Drob) i w Wereszczynie. W zbiórkę zaangażowały się również: Urząd Gminy w Urszulinie, Przychodnia Zdrowia AniMed, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Bank Spółdzielczy.

Udało się zebrać bardzo dużo artykułów spożywczych, chemicznych i higienicznych.

Ze zgromadzonych produktów wolontariusze wspólnie z nauczycielami i wójtem Tomaszem Antoniukiem zrobili wielkie paczki. Dzięki życzliwości wójta, który zapewnił transport, zostały one rozwiezione do potrzebujących osób.

Piękne chwile przeżyli wolontariusze wręczający prezenty. To niezapomniane wrażenia, które na zawsze zaszczepią w sercach młodych ludzi instynkt pomagania. Oczywiście nie obyło się bez przygód, ponieważ zimowa aura sprawiła, że dojazd był bardzo trudny.

Potrzebujący zostali wytypowani przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Założyciele Komitetu Społecznego, Anna Paciorkowska – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Agnieszka Cygan i Nikodema Misztalska, składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję wolontariuszom, darczyńcom, rodzicom, którzy wypiekali pyszne ciasta oraz przynosili dary, nauczycielom, przedsiębiorcom, którzy umożliwili zbiórkę w sklepach, pracownikom Urzędu Gminy, Przychodni AniMed i Biblioteki oraz właścicielowi sklepu Gutek za hojne dary.

Zbiórka została zarejestrowana pod nr 2018/5222/KS. (opr. red)