Pamięć o zmarłych pedagogach

Uczniowie klas Ia i Ic z Anną Kosmowską i Tamarą Koterwas odwiedzili cmentarz parafialny w Krasnymstawie by upamiętnić zmarłych nauczycieli związanych z liceum im. Władysława Jagiełły.

Młodzież zapaliła znicze na grobach między innymi: Jana Stefańczyka, Mieczysława Krukiewicza, ks. Stefana Kulikowskiego, Bronisława Stadnika, Kazimierza Wójtowicza, Zofii Vogelgesang, Ireny Łukaszewskiej, Henryka Petli, Jana Błaszczaka, Franciszka Tchórzewskiego i Romana Tymoszuka.

Wymienione osoby to dyrektorzy, nauczyciele, czy zasłużeni uczniowie I LO. Młodzież zapaliła też znicze na pięknie odnowionej kwaterze grobów żołnierskich z lat 1920, 1939, 1944. (k)