Pani mecenas z Lublina wśród laureatek konkursu Adwokatka Roku

Mecenas Aleksandra Kursa, fot. adwokatura.pl

Jak co roku, w Dniu Kobiet, Naczelna Rada Adwokacka ogłosiła wyniku konkursu na Adwokatkę Roku. W gronie jego laureatek znalazła się lubelska adwokat Aleksandra Kursa. Pani mecenas otrzymała II Wyróżnienie. Tą radosną wiadomością podzielił się z nami adw. Maciej Chorągiewicz, rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Adwokatką Roku 2022 została adw. dr Anna Wilińska-Zelek z Poznania. Kapituła konkursu doceniła jej działalność dydaktyczną (jest wykładowczynią na Uniwersytecie Adama Mickiewicza) oraz działalność społeczną, ukierunkowaną na pomoc dzieciom i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz pomoc dla obywatelek i obywateli z Ukrainy.

Kapituła przyznała również trzy wyróżnienia. Drugie przypadło lubelski mecenas Aleksandrze Kursie. – To bardzo duży sukces i duma dla Lublina – podkreśla adw. Maciej Chorągiewicz, rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Pani mecenas, pomimo młodego wieku, już od długiego czasu daje się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana zarówno w działalność samorządową Izby Adwokackiej w Lublinie, jak i szeroko pojętą działalność charytatywną i wolontariacką na wielu polach. Już za czasów aplikanckich brała udział we wszystkich eventach izbowych, jest aktywną uczestniczką dyżurów prawnych, uczestniczyła z ramienia Izby Lubelskiej w Tour De Konstytucja, jest członkinią komisji wizerunkowej tamtejszej Izby, corocznie uczestniczy również w zbiórkach lubelskiej Izby na rzecz WOŚP. Wspomnieć należy także o ogromnym zaangażowaniu Pani mecenas w pomoc humanitarną osobom w kryzysie emigracyjnym po wybuchu wojny w Ukrainie, która polegała zarówno na pomocy prawnej ofiarom wojny, jak i udzielaniu pomocy zwierzętom przyjeżdżającym do Polski wraz z obywatelami Ukrainy, w tym m.in. organizacji dla nich leków, karmy, kierowaniu ich do klinik weterynaryjnych – wylicza osiągnięcia swojej koleżanki mec. Chorągiewicz.

Przypomina również, że mec. Aleksandra Kursa występowała jako pełnomocnik Fundacji Epicrates z Lublina, będącej oskarżycielem posiłkowym w bezprecedensowym postępowaniu karnym dotyczącym znęcania się nad zwierzętami egzotycznymi, w którym w 2022 roku wydany został pierwszy w Polsce wyrok skazujący za znęcanie się nad gadami. Tylko osoby, które interesują się tym obszarem ochrony prawnej, mają świadomość jak wielką, tytaniczną pracę trzeba włożyć w przekonanie organów ścigania o zasadności wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy, a następnie wykazanie przed sądem, że doszło do znęcania się nad zwierzętami. Wiele takich spraw nie trafia nigdy do sądu. W przedmiotowej sprawie, która toczyła się ponad 2 lata, bezkompromisowa postawa Pani Mecenas przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej odnośnie czynów tego rodzaju, zwrócenia uwagi na inne niż popularne w Polsce zwierzęta, które również potrzebują odpowiednich warunków do życia, tym samym Pani Mecenas miała swój istotny udział w kształtowaniu bardzo ważnego, nowego kierunku orzeczniczego w przedmiocie znęcania się nad zwierzętami egzotycznymi. Ostatecznie, wraz z Fundacją Epicrates, adwokat Aleksandra Kursa doprowadziła w postępowaniu administracyjnym do odebrania właścicielowi wszystkich ponad 90 zwierząt.

Przyłączamy się do gratulacji. ZM

News will be here