Papieski festyn na Czubach

9 czerwca 1987 roku – msza święta z udziałem papieża Jana Pawła II na lubelskich Czubach

9 czerwca 2018 roku minęła 31. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Lublinie podczas jego trzeciej pielgrzymki do kraju. Uroczystości tego jubileuszu odbyły się w kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie. Towarzyszył im Festyn Rodzinny.


Już 8 czerwca, po wieczornej mszy św., miał miejsce występ Hanki Rybki pod hasłem „Górale w hołdzie Janowi Pawłowi II”. W sobotę, 9 czerwca, odbyła się m.in. msza św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej pod przewodnictwem abpa Stanisława Wielgusa. Homilię wygłosił ks. prałat Adam Lewandowski, proboszcz archikatedry lubelskiej, który przewodniczył też mszy św. rodzinnej o godz. 16.00. Sumie odpustowej, w południe przewodniczył bp Jan Śrutwa. Wystąpił Chór „Familia”. Po Apelu Jasnogórskim koncertował Chór św. Jana Pawła II Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

Podczas Festynu Rodzinnego, który miał miejsce w parku im. Jana Pawła II, zorganizowano zabawy dla rodzin oraz liczne występy. Oprócz koncertów dzieci z Domu Kultury „Ruta” i zespołu „Armia Dzieci”, wystąpili uczniowie szkół podstawowych nr 28, 38, 51, SP z Łuszczowa, Shola Świętej Rodziny i JAMHA.

Przypomnijmy, że 31 lat temu plan pobytu Ojca Świętego obejmował przylot na Majdanek. Dzwony w całej diecezji biły na powitanie szacownego gościa przez 15 minut. Modląc się przy mauzoleum, Ojciec Święty apelował, by dbać o pamięć tego miejsca, które powinno stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń na wieki. Spotkał się też z byłymi więźniami obozu. W lubelskiej archikatedrze, z którą łączyło go wiele wspomnień, Ojciec Święty modlił się przed Najświętszym Sakramentem i pokłonił się przed obrazem Matki Bożej Płaczącej.

Następnym punktem pielgrzymki była wizyta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – uczelni, której ks. Karol Wojtyła poświęcił prawie 25 lat pracy naukowej i duszpasterskiej. W auli spotkał się z naukowcami i to nie tylko z Polski, a na dziedzińcu – ze studentami. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślał rolę i zadania, jakie ma do spełnienia uniwersytet i ludzie nauki we współczesnym świecie. Ostatnim punktem programu była msza św. na Czubach. Podczas uroczystej celebry, w obecności ponad miliona zgromadzonych wiernych, Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich 50 diakonom z całej Polski.

Elżbieta Kasprzycka