Parafię stać na podwyżkę

Spór o pieniądze dla klubu piłkarskiego i o podwyżkę czynszu za wynajem sali dla parafii były najciekawszymi momentami ubiegłotygodniowej sesji rady gminy w Hannie. Budżet uchwalono za to bez najmniejszych problemów.

Posiedzenie zaczęło się od słownej przepychanki. Niektórym radnym nie spodobał się podział środków przeznaczonych na działalność klubu piłkarskiego Bug Hanna, który gra w piątej lidze. Na komisjach poprzedzających sesję radni ustalili, że na ten cel zarezerwują 140 tys. zł, a dodatkowe 60 tys. zł będzie w tzw. rezerwie ogólnej. Gminne władzy i część radnych chciała, by fundusze te znalazły się nie w rezerwie ogólnej, a w celowej, bo wtedy ich przeznaczenie byłoby jasne i nie można byłoby ich użyć do finansowania innych zadań. Dlaczego od razu nie przyznano klubowi 200 tys. zł? Bo nie wiadomo, czy Bug Hanna utrzyma się na obecnym poziomie rozgrywek. Gdyby spadł do niższej ligi, koszty jego funkcjonowania byłyby o wiele niższe.

Drugą kością niezgody pomiędzy radnymi okazało się podniesienie czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu dla miejscowej parafii. Wiceprzewodniczący Krzysztof Struk stwierdził, że niepotrzebnie ten temat w ogóle poruszono w sytuacji, gdy parafia przekazała nieodpłatnie działkę szkole w Hannie. Zupełnie innego zdania był Krzysztof Kołtun, który stwierdził, że skoro podatki podnosi się wszystkim, to księdza też stać na zapłacenie kwoty o 300 zł wyższej niż dotychczas. Sprawę wyjaśniła wójt Grażyna Kowalik. – Gdy zapadła decyzja o podniesieniu czynszu o 11 procent, a więc dokładnie tyle, o ile wzrosły podatki lokalne dla mieszkańców, udałam się do księdza, by go o tym poinformować. On nie tylko wykazał się zrozumieniem, ale zaproponował, by czynsz mu podnieść nie o 11 procent, ale do równego rachunku o 20 procent do kwoty właśnie 300 zł – tłumaczyła Kowalik. Następnie omówiła swoją bieżącą działalność. Mówiła m.in. o realizowanych inwestycjach jak termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i szkoły w Hannie, o zakupie autobusu do przewozu uczniów czy o złożonych projektach i szansach na ich dofinansowanie.

Następnie radni przyjęli pakiet uchwał. Zgodzili się na pożyczkę dla OSP w Hannie, przyjęli budżet i wieloletnią prognozę finansową na 2023 rok. Dochody gminy ustalono na 19,5 mln zł, wydatki na 22 mln, a deficyt na niemal 2,5 mln zł. (bm)