Patowo w ChDK?

Jakub Banaszek, prezydent miasta, wciąż nie podjął decyzji w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Chełmskiego Domu Kultury Małgorzaty Paździor-Król. Ona sama, jak poinformowało magistrackie Biuro Prasowe, przebywa na „usprawiedliwionej nieobecności w pracy” i to jest chyba główny powód, dla którego prezydent nie może zdymisjonować pani dyrektor…

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Chełma, Jakub Banaszek wszczął procedurę odwołania Małgorzaty Paździor-Król ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. To pokłosie kontroli urzędników, jaka w październiku 2019 r. odbyła się w placówce. Stwierdzono, że „Chadek” nie miał zawartych umów z firmami, które reklamował przed seansami w kinie „Zorza”, wyświetlając krótkie spoty promocyjne. Jednostka prowadziła też działalność niezgodną ze statutem.

Prezydent przed podjęciem kadrowej decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się do działających w szeroko rozumianej miejskiej kulturze stowarzyszeń oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego o wydanie opinii. I choć nikt nie widział przeciwskazań wobec odwołania Małgorzaty Paździor-Król ze stanowiska dyrektora, Jakub Banaszek jeszcze nie zdecydował. Inna sprawa, że Paździor-Król od jakiegoś czasu nie ma w pracy. Jak informuje Biuro Prasowe, przebywa ona na „usprawiedliwionej nieobecności”. Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że Małgorzata Paździor-Król jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Urzędnicy z Biura Prasowego nie podają, kiedy i czy w ogóle prezydent odwoła dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. Informują jedynie, że „miasto podjęło działania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki. ChDK-iem kieruje obecnie doświadczony pracownik, który jest gwarantem właściwej realizacji wszystkich zadań podejmowanych przez placówkę”. Tymczasem co innego mówią pracownicy jednostki.

Twierdzą, że w ChDK, pod nieobecność dyrektor Paździor-Król wskazana przez prezydenta osoba do kierowania placówką nie ma uprawnień do podejmowania decyzji z zakresu Kodeksu Pracy, a rzekomo kilku osobom niebawem mają kończyć się terminowe umowy o pracę. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here