Pięć propozycji do budżetu obywatelskiego

Zakończyła się ocena formalna propozycji zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego miasta Włodawy.

Do kolejnego etapu zespół powołany do weryfikacji zadań publicznych finansowanych z rezerwy celowej zgłoszonych przez mieszkańców Włodawy rekomendował pięć propozycji: organizację wykładu i pokazu ekonomicznego palenia w piecu.

Zakup dwóch piecyków typu „koza” wraz z osprzętem, wyposażeniem i zapasem paliwa do przeprowadzenia serii szkoleń z techniki prawidłowego palenia przez Straż Miejską; poprawę funkcjonalności i estetyki targowiska przy ulicy Sokołowej – poprzez wykonanie lekkich zadaszonych konstrukcji wyposażonych w stanowiska handlowe; integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – zlokalizowany na placu przy skrzyżowaniu ulic Jasnej i Kraszewskiego; plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz Kubiczne Lampiony Sztuki. Letnio-jesienna lampionową galerię w otwartej przestrzeni publicznej.

O tym, która ze zgłoszonych propozycji zostanie zrealizowana zdecydują mieszkańcy. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek 15 kwietnia i potrwa do 10 maja. Głosować można m.in. na stronie Urzędu Miejskiego, gdzie zainteresowani mieszkańcy znajdą także obszerniejsze informacje na temat tegorocznego głosowania. (a)