Pięćset plus po miesiącu

Do końca kwietnia w całym województwie lubelskim w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus złożono ponad 125 tysięcy wniosków. Około 83 procent uprawnionych rodzin postanowiło przedłożyć wniosek w pierwszym terminie. Rodzinom wypłacono już 70 mln złotych.
Według wstępnych szacunków władz województwa do czerwca ma być złożonych 150 tysięcy wniosków. Zdecydowana większość składana jest w wersji papierowej, tylko 20 tys. złożono elektronicznie. Do końca roku kwota wydana na świadczenia wychowawcze w Lubelskim przekroczy miliard złotych. – Jest to duży zastrzyk finansowy dla naszego niezbyt zamożnego regionu. Liczymy, że ten wpływ środków pieniężnych będzie kołem zamachowym również dla gospodarki lokalnej. Przecież środki z tego programu zostaną spożytkowane w pierwszej kolejności tutaj, lokalnie – mówi Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.

Wielu odetchnie z ulgą

Po świadczenia zgłaszają się przeważnie osoby z dwójką dzieci, chociaż są przypadki, że do odbioru 500 plus uprawnionych jest aż dziesięć osób w rodzinie, jak np. w lubelskiej gminie Skierbieszów. Na konto tej rodziny co miesiąc wpłynie 5 tysięcy złotych. Rocznie dostaną 60 tysięcy złotych. W całym Lubelskim w różnych gminach jest jedenaście podobnych rodzin, w których wychowuje się po dziewięcioro uprawnionych do skorzystania z 500 zł miesięcznie dzieci. Oczywiście są też rodziny z większą ilością dzieci, ale ze świadczeń mogą skorzystać tylko osoby niepełnoletnie.
Ci, którzy złożyli wnioski w pierwszym terminie, mogli cieszyć się pieniędzmi już w kwietniu. Wśród nich jest również rodzina pana Krzysztofa Marka, przedstawiciela związku dużych rodzin „Trzy Plus”. Otrzymał on świadczenie na sześcioro swoich dzieci. Pieniądze w pierwszej kolejności przeznaczy na spłatę zaległych rat kredytu. – Obecnie mamy trudną sytuację finansową, więc bardzo ucieszyliśmy się z kwoty 3 tysięcy złotych. W tym momencie pracuje tylko moja żona, bo jedno z naszych dzieci jest niepełnosprawne i wymaga całodobowej opieki. Na pewno dobrze wykorzystamy te fundusze, bo nie chcemy oszczędzać na edukacji naszych dzieci – powiedział.
W rodzinie pana Krzysztofa kilkoro dzieci jest uzdolnionych muzycznie. Środki z 500 plus posłużą im więc na zakup niezbędnych instrumentów, a te kosztują niemało. Np. używana altówka to koszt 3 tysięcy złotych, a klarnet kosztuje 9 tysięcy. Wnioski w programie można składać do 30 czerwca. W Lublinie mieszkańców obsługują pracownicy MOPR i BOM aż w 37 punktach we wszystkich dzielnicach Lublina. Wniosek można również złożyć w niektórych lubelskich szkołach i za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także elektronicznie. (EM.K.)