Pierwsi sołtysi wybrani

W gminie Włodawa trwają zebrania wiejskie, podczas których wybierani są sołtysi i rady sołeckie na pięcioletnie kadencje.

W Sobiborze sołtysem został Mirosław Fajks, dotychczasowy włodarz miejscowości. Z kolei w Sobiborze Stacji nowym sołtysem wybrano Grażynę Nowicką, a w sąsiednich Wołczynach – Władysława Boczko.

Odbyły się również zebrania wiejskie w Lucie i w Krasówce. W Lucie, niezmiennie od 40 lat, funkcję sołtysa pełnić będzie Lucjan Korneluk. Również w Krasówce wybrano dotychczasowego sołtysa Kazimierza Nielipiuka.

We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczy nowy wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk, dla którego są to pierwsze zebrania z mieszkańcami po objęciu funkcji.

Zebraniom przewodniczy sekretarz gminy Włodawa Marta Wawryszuk. (a)