Pierwszoklasiści ślubowali

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Aktu pasowania dokonała Halina Steczuk, dyrektor SP w Żmudzi. W uroczystości uczestniczyli inni uczniowie szkoły, rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele, a także m.in. Edyta Niezgoda – wójt gminy Żmudź, Jolanta Bureć – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi. (mo)