Plan prawie doskonały, ale…

Choć cały dokument został przyjęty bardzo pozytywnie, to mieszkańcy Zemborzyc i Wrotkowa mają pewne uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w dolinie Bystrzycy na terenie Wrotkowa.


Prace nad planem trwały od 2012 roku. Ich efekt mieszkańcy poznali w połowie lutego br. Według przedstawionego przez miejskich planistów dokumentu w miejscu obecnych nieużytków nad Bystrzycą w rejonie Wrotkowa ma powstać park o powierzchni ok. 137 ha, który rozciągać się ma nad rzeką na odcinku od ul. Żeglarskiej do mostu kolejowego przy ul. Janowskiej. Na terenie parku, zdominowanego przez roślinność łąkową, powstałyby nowe alejki, ścieżki rowerowe, kładki nad Bystrzycą, punkty widokowe i place zabaw.

Na niektórych fragmentach terenu uwzględniono możliwość budowy punktów gastronomicznych, parkingów oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Na uwagi do planu miasto czekało do 26 marca. Dokument, na który mieszkańcy czekali od lat, spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami, ale pojawiło się też trochę uwag, których uwzględnienie – ich zdaniem – uczyni go jeszcze lepszym.

Kilkanaście takich propozycji ujął w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka radny Piotr Popiel (PiS), prosząc o ich rozważenie i wzięcie pod uwagę przy dalszych pracach nad planem. Popiel zwraca m.in. uwagę na przebieg ciągu pieszo-rowerowego, który według zapisów w planie jest rozdzielony, co biorąc pod uwagę dużą różnicę wysokości na jego początku i końcu może stwarzać problemy techniczne z jego wykonaniem i konieczność wykonania wysokiego nasypu, albo zastosowania konstrukcji metalowej. Zdaniem radnego zasadne wydaje się więc pozostawienie połączonego ciągu rowerowego i pieszych.

Radny w imieniu mieszkańców postuluje również m.in. o pewne zmiany w lokalizacjach zaplanowanych pod miejsca parkingowe, pozostawienie strefy lokalizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych na wysokości os. Medalionów i strefy lokalizacji wybiegów dla zwierząt wraz z uwzględnieniem istniejącego wybiegu obok kładki na Bystrzycy. Mieszkańcy proponują również rezygnację z ciągu pieszego na wysokości ul. Medalionów 8 i 10 na rzecz terenu przeznaczonego pod ciąg pieszo-jezdny. Chcą również zapewniania dzikim zwierzętom kanału migracyjnego poprzez wydzielenie miedzy ulicami Parczewską i Rąblowską specjalnego terenu objętego zakazem grodzenia nieruchomości.

Wnioskują również o wydłużenie ciągu pieszo-jezdnego do stacji MPWiK. W interpelacji pojawia się też postulat pozostawienia planu ochrony dawnego młyna wodnego oraz wyeksponowanie amfiteatru, jako elementu o dużym potencjale kulturowym, czy umożliwienie budowy dodatkowych miejsc parkingowych w okolicach ROD „Słonecznik”.

Kończąc interpelację Piotr Popiel dziękuje „całemu zespołowi Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin za przygotowany dokument, który jako jeden z nielicznych w naszym mieście charakteryzuje się wkomponowaniem tak dużych terenów o zróżnicowanej zieleni” i prosi o jak najszybsze dokończenie prac nad planem, nad którym prace trwają już od 9 lat. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here