Planiści nieco okroili Manhattan

O ile mieszkańcom Węglina udało się obronić przed zmianą planu zagospodarowania i zabudową Park Węglińskich, to w sprawie działki po byłej fabryce wind, między ulicami Roztocze i Orkana, miasto nie rezygnuje z przeznaczenia jej pod intensywną zabudowę wielorodzinną i usługową. Przez ostatni miesiąc mieszkańcy mogli zapoznać się z trzecią już wersją zmiany planu zagospodarowania dla tego terenu. Do 18 maja mają czas na składanie uwag.

Dotychczas w Lublinie tylko kwestia zabudowy Górek Czechowskich i Parku Węglińskich budziły tak wielkie kontrowersje i emocje. Trudno jednak dziwić się reakcji mieszkańców Węglina Południowego na zaproponowane przez miasto zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej fabryce Lift Service, który kupiła spółka MK Inwestycje i chce wybudować osiedla wieżowców między osiedlami jednorodzinnych domków. W pierwszej i drugiej wersji planu nowe bloki miały mieć wysokość nawet 25 metrów i na liczącej niespełna 1,6 ha działce miało powstać prawie 300 nowych mieszkań. Na to nie chcą się zgodzić nie tylko mieszkańcy stojących po sąsiedzku domów jednorodzinnych, ale niemal całej dzielnicy. Do obydwu propozycji zmian w planie zagospodarowania złożyli po ponad 1500 uwag.

– To nie tak, że nie chcemy mieć nowych sąsiadów, ale nie możemy nawzajem utrudniać sobie życia. Taka intensywność zabudowy i powstanie tu Manhattanu jest nie do zaakceptowania – mówiła po wyłożeniu drugiej wersji planu Iwona Mańko, jedna z mieszkanek, radna dzielnicowa. – Ruch na ulicy Roztocze już dziś jest tak duży, że momentami nie można przez nią przejść, to co będzie się działo, po powstanie nowego osiedla? – pytała.

Protestujący wyliczali, że jeśli faktycznie na działce po Lift Serwisie powstanie 300 nowych mieszkań, to na osiedlu zamieszka ok. 700 dodatkowych mieszkańców. Nie podobało im się również, że pod zabudowę, w pierwszej wersji, planiści chcieli przeznaczyć aż 1,2 ha, a w drugiej niewiele mniej – bo prawie hektar. Nie podobał im się również proponowany przelicznik miejsc parkingowych (1 miejsce na 1 mieszkanie do 50 mkw., 1,2 miejsca na mieszkanie do 70 mkw., i 1,5 miejsca na mieszkanie ponad 70 mkw.), rozwiązania komunikacyjne, przebieg linii rozgraniczających, zbyt mała powierzchnia zieleni i niewystarczająca ochrona istniejącego drzewostanu.

Urzędnicy przekonują, że wyłożona przez ostatni miesiąc trzecia wersja planu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom protestujących i przypominają, że obecnie teren ten jest zarezerwowany pod zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą, z budynkami do 25 metrów wysokości i mogłyby na nim powstać fabryki czy magazyny o wiele bardziej uciążliwe dla sąsiadów niż osiedle mieszkaniowe.

– Większość uwag została częściowo uwzględniona. Wprowadzone zmiany zmniejszają potencjalne oddziaływanie związane z realizacją nowej zabudowy na jakość życia mieszkańców domów jednorodzinnych znajdujących się w sąsiedztwie – mówi Bogumił Postawski, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin.

W stosunku do poprzednio wykładanego projektu obniżono wysokość zabudowy w strefie A (najbliżej skrzyżowania ul. Orkana i Roztocze) z 25 do 17 metrów i w strefie B z 18 do 15 metrów. W strefie C, najbliżej ulicy Urzędowskiej i zabudowy jednorodzinnej, pozostała maksymalna wysokość – 12 metrów. W aktualnej wersji uszczegółowiono zapis dotyczący intensywności zabudowy i zmieniono wskaźniki parkingowe dla samochodów – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wymagana będzie realizacja 1,3 miejsca parkingowego na każdy lokal bez względu na jego wielkość i to, czy będzie to lokal mieszkalny, czy usługowy, a taki charakter mają lokale w dopuszczanych w tym miejscu przez projekt planu – akademikach.

Dodatkowo projekt planu nakazuje realizację 30 ogólnodostępnych, naziemnych miejsc parkingowych. Skorygowana została nieprzekraczalna linia zabudowy w północno-wschodniej części obszaru, skorygowano także granice zieleni towarzyszącej wzdłuż ul. Roztocze i przewidziano realizację wjazdu na teren osiedla na wysokości skrzyżowania ul. Roztocze z ul. Mazowiecką.

Nowe propozycje, jak można było usłyszeć podczas publicznej dyskusji nad wyłożonym planem, która obyła się w ratuszu pod koniec kwietnia, nie zadowalają jednak protestujących. Ich zdaniem zmiany są wciąż zbyt kosmetyczne i nie chronią interesów mieszkańców domów jednorodzinnych. Na zgłaszanie formalnych uwag do projektu mają czas do 18 maja. Można je kierować do Ratusza mailowo (planowanie@lublin.eu), listownie (pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), przez stronę internetową (decyduje.lublin.eu) lub poprzez elektroniczny system ePUAP.ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here