Planują nowe kolumbarium

Pula nisz na urny w kolumbarium na cmentarzu komunalnym wyczerpała się i zarządca nekropolii oraz chełmscy urzędnicy widzą potrzebę budowy nowego kolumbarium. Wyznaczono już jego lokalizację na cmentarzu.

Sześć lat temu z powodu rosnącego zainteresowania kremacją władze Chełma podjęły decyzję o budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym. W pierwszym etapie tej inwestycji, zakończonym w październiku 2017 roku wykonano 16 obiektów kolumbariów, przeznaczonych na 432 nisze urnowe (możliwość 1296 pochówków urnowych). W kolejnym etapie zakończonym w sierpniu 2018 roku powstało 11 dodatkowych budynków kolumbariów z przeznaczeniem na 312 nisz urnowych (mieszczących łącznie 936 urn). Przypomnijmy, że wymiary nisz pozwalają na umieszczenie w każdej z nich 4 urn, czyli pochowanie czterech zmarłych.

W kolumbarium znajdują się 744 nisze, w których można pochować łącznie 2976 urn. Liczba pochówków na chełmskim cmentarzu wzrosła od czasu epidemii i niedawno informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”, że pula nisz w kolumbarium już się wyczerpała. W związku z tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, które zarządza cmentarzem komunalnym, zakończyło sprzedaż nisz w kolumbarium, a pochówki w tym obiekcie odbywają się na bieżąco jedynie do zakupionych wcześniej nisz. Liczba pochowanych tam urn obecnie nie przekracza pięciuset. Istniejące kolumbarium budowane było w dwóch etapach i zostało już wykonane w całości. Ale jest potrzeba budowy nowego kolumbarium i takie są plany.

– W planie wieloletnim spółki uwzględniono wykonanie projektu wraz z kosztorysem rozbudowy kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego – informuje Jakub Oleszczuk, prezes MPGK w Chełmie, zarządcy cmentarza komunalnego. – 23 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie techniczne z przedstawicielami miasta Chełm dotyczące przedsięwzięć do realizacji na Cmentarzu Komunalnym. Zespół omówił główne problemy występujące na Cmentarzu Komunalnym oraz potrzeby inwestycyjne, w tym podjęto punkt oszacowania kosztów przyszłej budowy nowego kolumbarium. Na spotkaniu omówiono przyszłą lokalizację obiektu tj. pomiędzy sektorami G31- G33 a K5 i K9.

Prezes Oleszczuk mówi, że spółka prowadzi w ciągłej sprzedaży grobowce jednokomorowe, dwu- i trzymiejscowe. Chełmski MPGK prowadzi również postępowanie w zakresie wyłonienia wykonawcy na budowę nowych grobowców komorowych. (mo)