Pod koniec października

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyła się konferencja pt. „Czytać każdy może… Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży” zorganizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie.

 

Program spotkania obejmował trzy sesje. Pierwsza dotyczyła rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Druga – upowszechniania czytelnictwa w przestrzeni Biblioteki Inspiracji w Wyrykach, zaś ostatnia – przybliżyła dobre praktyki w zakresie upowszechniania czytelnictwa. – Czwartkowe spotkanie w Bibliotece Inspiracji oceniamy jako bardzo udane – mówi Hanna Czelej, dyrektor placówki. – Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak liczne grono nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, rodziców oraz wszystkich tych, którym bliski jest temat książki i czytania. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja zainspirowała uczestników do rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałego wydarzenia. Szczególne podziękowanie składamy Justynie Torbicz, która była inicjatorką tego przedsięwzięcia i zarazem ogniwem łączącym dwóch organizatorów: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bibliotekę Inspiracji. Słowa podziękowania kierujemy też pod adresem Joanny Kloc oraz dziewcząt z klasy o profilu gastronomiczno-hotelarskim z Zespołu Szkół nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego. To dzięki nim mogliśmy się delektować słodkim poczęstunkiem – wylicza Czelej. (b)