Podatki w górę, ale nie rolny

O 15 procent wzrosną w 2024 r. w gminie Krasnystaw stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Nie zmieni się za to stawka podatku rolnego choć część radnych chciała go nawet obniżyć.

Za podwyżką podatku od nieruchomości o 15 procent zagłosowali wszyscy gminni radni, co warto dodać, nie było też żadnej dyskusji na ten temat. Najwyraźniej przekonał ich podany w uzasadnieniu uchwały argument, że według danych GUS właśnie o tyle wzrosły ceny towarów i usług rok do roku, czyli taka była inflacja.

Jak prezentują się nowe stawki podatków od nieruchomości? Oto najważniejsze z nich: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m kw. powierzchni; podatek od budynków mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m kw.; od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m kw.; podatek związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,76 zł; podatek od budowli – 2 procent ich wartości.

– Podkreślić należy, że ustalając stawki podatku od nieruchomości kierowano się pozyskaniem dochodów dla zapewnienia realizacji niezbędnych zadań gminy. Tak ustalone stawki w podatku od nieruchomości dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu, co zapewni rytmiczną realizację zadań budżetowych – wyjaśnia przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw, Krzysztof Golec.

Więcej emocji i dyskusji było przed głosowaniem nad stawką podatku rolnego na 2024 r. Zgodnie z przygotowaną na sesję uchwałą miał on pozostać na niezmienionym poziomie – 162,50 zł za 1 ha. By tak się stało radni musieli zgodzić się na obniżenie stawki bazowej 89,63 zł za 1 kwintal żyta, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny, do kwoty 65 zł za 1 kwintal. Przed głosowaniem radny Marian Bartyka zawnioskował, by stawkę bazową obniżyć do 60 zł, a tym samym podatek do 150 zł za ha. – Sytuacja rolników jest szczególnie trudna, powinniśmy im ulżyć – przekonywał, a wtórowali mu przewodniczący Krzysztof Golec i radny Andrzej Bąk.

Decyzji o pozostawianiu podatku rolnego na dotychczasowym poziomie broniła wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik, podkreślając, że gmina potrzebuje pieniędzy na realizację zadań statutowych i planowanych inwestycji, stąd m.in. podniesienie wspomnianych podatków od nieruchomości i transportu. – Chcąc zachować solidarność z rolnikami, władze gminy nie zdecydowały się na podniesienie podatku rolnego, ale propozycję jego zmniejszenia należy uznać za nierozsądną – podnosiła wójt.

Ostatecznie za zachowaniem podatku rolnego na dotychczasowym poziomie zagłosowało 9 radnych (Magdalena Nowacka, Agnieszka Błaziak, Robert Ćwirta, Leszek Szeniak, Andrzej Szostak, Wanda Domańska, Mirosław Berbeć, Agnieszka Figlarska i Anita Sokół), przeciwko byli: Daniel Haratym, Krzysztof Golec i Marian Bartyka, od głosu wstrzymali się: Andrzej Bąk, Jerzy Pastuszak i Zbigniew Węcławik. (kg)

News will be here