Podatki, węgiel i dopłaty do oświaty

Sesja Rady Gminy w Urszulinie miała spokojny przebieg. Radzono nad podatkami, zmieniono statuty biblioteki i GOK-u, uchwalono program pracy z organizacjami pozarządowymi. Gorącym tematem, jak wszędzie, była wypłata dodatków węglowych i dystrybucja opału wśród mieszkańców oraz niska subwencja oświatowa.

Posiedzenie rozpoczęto od zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Było to podyktowane względami praktycznymi: chodziło o to, by instytucja ta mogła posługiwać się skrótem GBP w Urszulinie w korespondencji czy do celów promocyjnych. Z kolei zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury była podyktowana zmianą siedziby. Do tej pory mieściła się ona w świetlicy wiejskiej w Dębowcu, teraz przeniosła się do nowego budynku w Urszulinie.

Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych z terenu gminy. Radni, podejmując program współpracy, podnieśli kwotę do podziału na te cele z obecnych 70 do 115 tys. zł.

Przy uchwalaniu wysokości podatków kierowano się zasadą podnoszenia ich o ok. 5 procent. W ten sposób cenę kwintala żyta używaną do obliczenia podatku rolnego ustalono w wysokości 65 zł, a więc o 9 zł mniej niż wynosi cena podana przez GUS.

Następnie dyrektorzy szkół przedstawili raporty z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Ich niepokój wzbudziły dwie kwestie: praktycznie trzykrotny wzrost cen opału oraz zbyt mały wzrost subwencji oświatowej w stosunku do rosnących zarobków nauczycieli oraz podwyżki najniższej krajowej dla pracowników niepedagogicznych. Wyliczono, że w 2023 roku gmina Urszulin dołoży do funkcjonowania szkół grubo ponad trzy miliony złotych, a więc najwięcej w historii.

W piątek (18 listopada) wójt Tomasz Antoniuk podpisał z kopalnią węgla w Bogdance umowę na dostawę pierwszych 150 ton węgla dla mieszkańców. Dystrybucją opału zajmie się Gminny Zakład Usług Komunalnych. (bm)