Podwyżki dla wójt i radnych

Radni gminy Żmudź jednogłośnie uchwalili budżet na 2022 rok. Byli też jednomyślni w sprawie podwyżki pensji dla wójt Edyty Niezgody, ale w sprawie diet radnych i sołtysów były głosy przeciw.


Wysokość podwyżek radni przedyskutowali na komisjach, a na sesji (17 grudnia) już tylko te postanowienia „przyklepali”. Wójt gminy Żmudź dotąd zarabiała 10 180 zł brutto, tj. 7268 zł „na rękę”. Podczas sesji radni jednogłośnie, tj. 15 głosami „za” przyjęli podwyżkę pensji dla wójt. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi teraz 9 200 zł, dodatek funkcyjny – 2 600 zł, dodatek specjalny – 3540 zł, a dodatek za wieloletnią pracę – 1840 zł. W sumie to 17 180 zł brutto, czyli 12 037 zł „na rękę”. Rada gminy przyjęła też podwyżki diet radnych, wynagradzanych na zasadzie miesięcznego ryczałtu.

Wyniosą one: przewodniczący – 1 300 zł (dotąd 1000 zł), wiceprzewodniczący – 900 zł (dotąd 500 zł), pozostali radni – 700 zł (dotąd 400 zł). Radni nie głosowali w tej sprawie jednomyślnie. 13 było „za”, a przeciw byli: Józef Chwała oraz Zbigniew Szczerepa. Podniesiono też diety sołtysów. Za każde posiedzenie na sesji lub komisji dostaną oni po 350 zł. To głosowanie też nie było jednomyślne. Od głosu w tej sprawie wstrzymali się Z. Szczerepa i Jerzy Senderski, a przeciw był J. Chwała.

Ważnym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy Żmudź na 2022 r. Wydatki to 17 355 834,40 zł, z czego oświata pochłonie – 3 718 980 zł a pomoc społeczna – 3 717 744 zł. Najważniejsze planowane inwestycje to przebudowa oczyszczalni ścieków (944 251,34 zł), przebudowa drogi w Klesztowie (1 339 930 zł) i przebudowa świetlicy wiejskiej w Maziarni (159 000 zł).

– Wszystkie wnioski radnych ujęto w tym budżecie i mam nadzieję, że dojdą one do skutku – mówił Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź.

Na zakończenie wójt złożyła wszystkim życzenia świąteczne. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here